Käyttöliittymä suunniteltiin
yhdessä myyjien kanssa

Myyntiputki vaiheineen, kauppojen käsittely ja tarjousten hallinta suunniteltini yhdessä myyjien kanssa.
Saimme aikaan erittäin mukavan käyttöliittymän, joka on selkeä ja nykyaikainen.
Jos teillä on jo CRM, tilaa pelkkä tarjousten hallinta, joka yhdistetään käyttämänne CRM:ään.

Myyntiputki. Taulukkonäkymät. Käyttöliittymä on selkeä ja helppo omaksua. Seuraa, miten myynti sujuu yhteensä ja myyjittäin. Pysy kartalla, mitä on menossa ja kenen kanssa. Samalla hoidetaan myynnin henkilötietorekisteri niin, että tiedot myös valmistelussa olevista kaupoista ovat edelleen yhtiöllä itsellään - eikä vain myyjällä. Pysytte kartalla, mitä on menossa ja kenen kanssa. Myynnin henkilötietorekisteri tallessa työnantajalle niin, että tiedot myös valmistelussa olevista kaupoista ovat yhtiöllä itsellään - eikä vain myyjällä.

Gemilo CRM sopii pitkään kestävien, olemassa olevien asiakkuuksien hoitamiseen. Gemilo kehitti CRM:n myynnin johtamisjärjestelmäksi, joka tukee B2B-kaupantekoa. Se soveltuu mm. isojen kauppojen valmisteluun, joissa kaupan varmistuminen voi kestää pitkiäkin aikoja kauppaan liittyvien valmistelujen vuoksi.

Gemilo CRM:ssä myynnin asiakastietorekisteri on tallessa työnantajalle, ei vain myyjillä itsellään.

Tietosuoja-asetusta on helpompi noudattaa. Yhtiön johto varmistaa Gemilo CRM:n avulla, ettei myyjän luomaa verkostoa hukata myyjän siirtyessä eläkkeelle tai toiselle työnantajalle. Liidit saadaan hoidettua kunnolla, vaikka myyjä sairastuisi. Myyjän tulokset nähdään reaaliaikaisesti, ei vasta jälkikäteen ja vain toteutuneista kaupoista.