Helppokäyttöinen Gemilo CRM tuloksen tekijöille

Gemilo CRM parantaa myynnin tuloksia. Pilvipalvelu helpottaa myyntiä, myynnin johtamista, myyntitoiminnan kehittämistä ja myyntiseurantaa. Monikielinen ohjelmisto.

Palvelu toimii mobiilisti. Se sisältää myyjien kanssa (!) suunnitellut selkeät käyttöliittymät.

Unohda excelit ja vaikeakäyttöiset asiakashallintajärjestelmät.

Kun tilaat Gemilolta myyntityöhön järjestelmän, teille toimitetaan myynnin työkalu, joka helpottaa myyjän työtä merkittävästi. Johto saa reaaliaikaisen kokonaiskuvan kaupoista automaattitilastoista.

Gemilo CRM:llä myyjä saa helpommin tuloksia

Valmis tehokas ratkaisu säästää myyjän aikaa myyntityöhön ja tukee niin myynnin kuin koko myyntitoiminnan johtamista.

 • Myyntisuppilon täyttäminen ja tyhjentäminen (liidit, prospektit, ei potentiaaliset, kaupat)
 • Vakioidut ja kopioitavissa olevat tarjouspohjat yhtiönne omalla brändi-ilmeellä
 • Myyjän oma "dashboard" eli työpöytä
 • Myyntiraportit kaupoista ja myyjän myyntiaktiivisuudesta
 • Myynnin viikkopalaveri, myynnin kvartaalikokoukset ja myynnin vuosikokous
 • Myyjittäin myyntipalaverit (tuloksellisuus)
 • Myyntipalaverit asiakkaiden kanssa
 • Asiakasrekisterit, asiakasryhmät, osoitelistat (lupien hallinta)
 • Nykyisten asiakkaiden hoitaminen
 • Markkinakartoitukset ja asiakaskyselyt
 • Myynnin edistämisen suunnittelu ja toteutus yhdessä markkinoinnin ja viestinnän kanssa (myynnin tukiprojekti, messut, tapahtumaosallistumiset)
 • Myynnin edistämisen suunnittelu liiketoimintaa kehittämällä (johdon, myynnin, tuotannon, asiakaspalvelun yhteiset tapaamiset ja tuotteistus, strategiatyö)
 • Myyjien valmentaminen (ohjeistus, kurssit ja koulutuspäivät)

Onko myyjillänne ollut vaikeuksia tai hidasta selvittää, millä hinnalla tuotteita tai palveluja myydään?

Gemilo CRM - myynnin työkalu

 • Omat hinnastot
 • Asiakkaiden omat hinnastopohjat
 • Tuote- ja palvelukatalogit
 • Erilaiset laskelmat, joista voidaan seurata maksuerät. (optio)
 • Sopivan hinnan ja kateprosentin laskeminen (optio)

Soveltuu jälleenmyyjien ja omien myyjien myyntityöhön.

Gemilo CRM:n erinomaiset myynnin työkalut integroitavissa sähköiseen taloushallintaan ja ERP-ratkaisuun.

Kerro Gemilon myyntiin, mihin järjestelmiin järjestelmä tulisi integroida. Me kerromme, mitä se maksaa ja missä ajassa oma osuutemme onnistuu.

Olemme olleet tähän asti aina edullisempi osapuoli integraation toteutuksessa verrattuna alkuperäisen jo käytössä olevan ohjelmiston toimittajaan. Hankintabudjettia suunniteltaessa kannattaa olla ensin yhteydessä nykyiseen toimittajaanne, jotta tiedätte integraation toisen osapuolen kustannukset.

ASIAKKAAT SUOSITTELEVAT

Etene toteutuneista tarjouksista ja tilauksista sopimushallintaan. Kerää puitesopimus-asiakkailta ehdotukset järjestelmässä tarjousten pohjaksi. Laajennus onnistuu samaan asennukseen. Myyjämme kertoo mielellään lisää tai lue esim. sopimuksista lisää nettisivultamme: sähköiset sopimukset.

Myynnin työkalu kustomoidaan tilaajan omaan liiketoimintaan sopivaksi tai ota käyttöön valmis hyllytuotteemme!


Gemilo CRM:n mahtavat edut ja hyödyt

Toimitusjohtaja ja ylin johto näkevät myynnin kokonaistilanteen reaaliaikaisesti.

 • Helppo seurata. Tehokas haku, valmiit selkeät myyntitilastot.
 • Kaupat kuukausittain, vuosittain, myyjittäin, myyntiputkittain, myyntivaiheittain, yksiköittäin, kaupan onnistumisen mukaan.
 • Tiedetään asiakkaan organisaatiosta ja hankinnoista enemmän kuin asiakas itse, nopea tarkistaa esim. ennen yhteistä tapaamista.
 • Varmistetaan myynnin johtamisjärjestelmällä yhdenmukaiset laadukkaat tarjoukset, joissa tilaus-, sopimusehdot, kuten sovittu.
 • Integroimalla sähköiseen taloushallinnan ohjelmistoon tai laskutusta hoitavaan ERP:iin, nähdään asiakasprofiilista sekä kaupat että laskutuksen tila (maksullinen lisäominaisuus, kysy lisätiedot Gemilon myynnistä).

Myyntijohtaja tietää, miten oma myyntitiimi ja sen myyjät pärjäävät.

 • Myyntijohto saa automaattiset seurantatiedot myyjittäin reaaliaikaisesti.
 • Voidaan unohtaa käsityönä kootut raportit eikä enää tarvitse ylläpitää erillistä Exceliä. Järjestelmästä saa tilastot tarvittaessa myös taulukkolaskenta-ohjelmaan tietokannasta milloin tahansa ja niillä hakukriteereillä, joita käytit.
 • Sähköiset tarjouspohjat omalla yritysilmeellä ja pakollisilla tiedoilla liitteineen ovat erinomainen tuki myyjille. Työaika säästyy prospektointiin, asiakaskontaktointiin ja myyntineuvotteluihin.

Myyjän helpompi tehdä tulosta.

 • Myyjä muistaa, mitä myydään, myytiin, kenelle ja milloin.
 • Myyjä tietää, ketä tulee lämmitellä kaupan saamiseksi.
 • Myyjä muistaa olla yhteydessä asiakkaaseen ja hoitaa kaupan loppuun.
 • Myyjä voi kopioida vanhan tarjouspohjan, mikä säästää työaikaa.
 • Kaupasta nähdään, mitä tapaamisia ja myyntitoimia tarvittiin tai on vielä tulossa.
 • Kauppaan voi liittyä yksi tai useampi tarjous liitteineen, ja tiedetään, mikä tarjouksista hylättiin ja mikä meni läpi.
 • Voidaan edellyttää myyjältä johdon hyväksyntä tarjoukselle ennen kuin tarjous lähtee asiakkaalle. Nappia painamalla! Kätevä sähköpostiheräte mukana!
 • Koko myyntitiimi saa tärkeää taustatietoa, miksi joku myyjistä onnistuu ja toinen vielä valmistelee kauppaa (myyntiaktiviteetit, myynnin toimenpiteet, aktiivisuusseuranta).
 • Kun kauppa on saatu, tiedetään, mitä laskuttaa ja milloin. Mukana kassavirtatilasto!

Liidit ajoissa myyjille, asiakasrekisterit ajan tasalla.

 • Myyjille saadaan jaettua liidejä, joista tulee kauppaa. (henkilökunnalta, ostetuista rekistereistä, nettisivustolta, tapahtumien osallistujista, kyselyiden vastaajista)
 • Älykkäät sähköiset käyntikortit ja b2b-myynnissä tärkeät organisaatioprofiilit mukana CRM:ssä!

Hyödynnä hankintasopimuksien seuranta, tarjoa dynaaminen hankintajärjestelmä toimittajana asiakkaillesi

 • Erinomainen tuki B2B-myynnille, jossa kaupasta voi seurata puitesopimus, palvelusopimus tai muu pitkäaikainen sopimus.
 • Ota käyttöön Gemilon myyntitriangeli. Kutsumanne puitesopimusasiakkaat ja pitkäaikaiset tilaajat tekevät tilausehdotuksia suoraan omaan CRM-järjestelmäänne. Myyjä hoitaa kaupat tekemällä tarjouksen, joka perustuu tilaajan itse täyttämään tarjouspyyntöön (ehdotus).

Myyntitilastot

 • Reaaliaikainen myyntiraportti, graafiset myyntitilastot, myynnin taulukot.
 • Käytettävyys edellä! Hyödynnä esim. klikattavat myyntitilastot, joista helppo tarkistaa, mistä yksittäisistä kaupoista myyntitilasto koostuu.

Lue lisää Gemilon blogista, millaisia myynnin työkaluja Gemilo Oy tarjoaa.

Palvelu toimitetaan pilvipalveluna. Saat palveluun käyttäjätunnukset. Toteutamme Gemilossa myyntijärjestelmään käyttäjätunnistuksen tarvittaessa (SAML, Shibboleth, ADFS, LDAP, ..). Katso hinnasto ja tilaa oma Gemilo CRM.


Gemilo CRM -esittelyt

toimitusjohtaja, perustaja Katri Lietsala 040 7499072

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse myynti@gemilo.com tai jätä yhteystietosi tämän sivun yhteydenotto-lomakkeella.

Yhteydenottopyyntö