PIKATESTI

1. Onko tärkeää tietoa sirpaleina, hajallaan tai jopa hukassa?
2. Haluatteko, että liitteiden versiohallinta ja materiaalien jakaminen onnistuvat helposti?
3. Oletteko etsineet pelkän ohjelmiston sijasta onnistunutta teille yksilöllistettyä tiedonhallinnan toimintamallia?
4. Tarvitsetteko kokonaiskuvaa, mutta nykyisillä työkaluilla se on ollut vaikeaa tai mahdotonta?
5. Helpottaako ajatus, että tilastoja ja hälytyksiä voi automatisoida?
6. Onko teillä organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä?
7. Onko teillä vanhoja järjestelmiä tai liian monta järjestelmää?
8. Etsittekö ratkaisua, jossa ei tarvita omaa tietohallintoa, omaa palvelinta eikä client-asennuksia laitteisiin?
9. Haluatteko laiteriippumattoman ratkaisun, jolla asiakkuuden tai toimittajatiedon hallinta on helpompaa?
10. Tarvitsetteko ohjelmistoa, joka vähentää järjestelmien määrää ja on kustomoitavissa?

Gemilon The Perfect Fit -toimintamalli perustuu asiantuntijasuosituksiin, käyttäjäpalautteeseen ja kustomoitavaan moniohjelmistoon, joka sujuvoittaa prosesseja, vähentää hukkaa ja keventää hallinnon töitä.  Prosessi Gemilo EIM -ohjelmistossa oikeasti ohjaa toimintaa eikä vain kuvaile tai ohjeista. Kun olette kokeilleet käytössä, eron huomaa.