Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus pilvipalveluna

Gemilo Toiminnanohjaus on toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii mobiilisti ja soveltuu siksi myös liikkuvaan työhön (esimerkiksi rakennustyömaat, huolintaliikkeet, kuljetusyhtiöt, huoltoyhtiöt, kunnossapito). Asiakkainamme on myös ammattikorkeakouluja.

Työmääräykset annetaan paperin sijasta sähköisesti. Kun työ merkitään valmiiksi, tieto on heti työnjohdolla. Sekä työnjohto että työntekijä itse näkevät helposti, mitä on vielä tekemättä. Kuljetuksissa seurataan tarkemmat kuljetuksiin liittyvät tiedot, kuten vastaanottaja, lähettäjä, tavarat ja niiden lukumäärä sekä kuljetusten ja lähestysten seurantatiedot, joista halutaan myös hälytykset raja-arvojen ylittyessä.

Työaikoja ilmoitetaan kellottamalla tai kirjoittamalla käsin. Kumpikin onnistuu älypuhelimella (Android, Safari, Windows) ilman erillisten sovellusten asennuksia. Projektin tai tietyn kuukauden pystyy sulkemaan. Sen jälkeen työaikoja ei pysty enää ilmoittamaan kohteeseen. Työaikaraportteihin on saatavissa myös hyväksymismenettely, jolloin esimies tai työmaajohto tarkistaa tunnit.

  • Reaaliaikainen sähköinen työnohjaus
  • Töiden raportointi kentältä
  • Jatkuva työn seuranta
  • Poikkeamien seuranta
  • Sähköinen ohjeistus ja perehdytykset
  • Työaikaraportit ja työaikakirjanpito
  • Asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit
  • Sopimushallinta
  • Yrityksen sisäiset viestit

Gemilon ohjelmistot integroidaan olemassa olevaan sähköiseen taloushallintajärjestelmään ja mahdollisiin muihin toimialallenne tyypillisiin ohjelmistoihin. Toiminnanohjausjärjestelmästä on saatavissa tarvittavat tilastot henkilökunnan palkitsemiseen (kehityskeskustelut).

Veloitukseton tuki pääkäyttäjille.
Automaattinen varmuuskopiointi.
Sovitetaan asiakkaan omaan liiketoimintaan.
Monipuolinen ja helposti laajennettavissa.
Ylläpito ja tekninen tuki hoidetaan Gemilossa.

Mitä tarkoittaa toiminnanohjaus?

Toiminnanohjauksessa yritys tai yhteisö suunnittelee toimintaa, valitsee suoritustavan, aloittaa toiminnan, raportoi ja seuraa toimintaa. Toiminnanohjaus on joukko yhtiön liiketoimintaan sovitettuja keinoja, joilla päästään tavoitteeseen.

Toiminnanohjaus perustuu jatkuvaan seurantaan, jolloin huomataan ajoissa häiriöt ja poikkeamat (ennakointi). Näin voidaan toteuttaa tarvittavat toimet tilanteissa, jolloin tarvitaan muutoksia, ja organisaatio toimii tehokkaasti tulosten saavuttamiseksi.

Jos teillä on paljon dataa, josta haluaisit saada irti enemmän tehoa, tutustuthan myös Gemilo EIM -tiedonhallintaratkaisuun.

Soita ja kysy lisää 040-7499072.

Yhteydenottopyyntö