Laitetaan pakettiin.

1. Henkilöstöhallinnon työtila

Henkilöstöjohtajan ja henkilöstöhallinnon (HR) dashboard. Erinomainen dokumentinhallinta henkilöstöhallinnolle. Henkilöstöhallinnon prosessit (Kanban-taulu, taulukot, listat). Selkeä ja vuorovaikutteinen. Asiakaspalvelusta käyttötukea aina tarvittaessa. Yhdistettävissä myös muihin yhtiönne järjestelmiin. Mobiili!

2. Työnantajan ohjeet, perehdytys, työhyvinvointi ja työturvallisuus

Kuittaukset työntekijöiltä, että ohjeistus on luettu, ovat työnantajan tärkeää riskienhallintaa mahdollisia myöhempiä ongelmatilanteita varten. Työterveyden yhteystiedot, sähköinen ilmoitustaulu, josta voi tarkistaa tietoja, vaikka ei olisi työpaikalla. Arkaluontoisia tietoja ei enää tarvitse käsitellä tai säilyttää sähköpostissa! Ammattimainen ote HR:ään, vaikka sitä hoidettaisiin ilman isompaa henkilöstöhallintoa!

Jaa kätevästi työntekijöille työohjeet, työhyvinvointi-, työturvallisuus-, tietosuoja- ja työsuojelu-dokumentit yksissä kansissa. Jo laki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijänsä riittävästi. Koko henkilöstön ohjeistus on kätevämmin hoidettu Gemilo HR:ssä kuin sähköpostissa, jossa jo lähetettyä viestiä ei enää pysty muuttamaan.

3. Työsopimukset ja varoitukset

Lisäpalveluna Gemilo HR voi sisältää myös työsopimus-prosessin. Gemilo Sopimustenhallinta näyttää nopeasti, mitkä työsopimukset ovat päättymässä, mitkä jo päättyneet ja mitkä alkamassa. Se on kuin toimitusjohtajan ja hallinnon virtuaalisihteeri, joka hälyttää automaattisesti, kun on aika alkaa katsoa henkilön työsuhteelle jatkoa, hoitaa uuden työntekijän perehdytys tai tehdä työsuhteen päättymiseen liittyvät rutiinit. Työsuhteiden hallinta on sähköisessä prosessissa helpompi hoitaa. Tallessa menneet, voimassa olevat ja tulevat työsopimukset ja niihin liittyvät kirjalliset varoitukset. Tarvittaessa myös vahva sähköinen allekirjoitus.