#vuokralaskelmat #vuokrat #korot #korkolaskuri #poistot #poistosuunnitelma #käyttöomaisuus #omaisuudenhallinta #eräajot #tilastot #budjetointi

Tilaa sinäkin! Toimitimme sairaanhoitopiirin tietohallinnolle ratkaisun, jossa tietohallinto hallinnoi käyttöomaisuutta Gemilo EIM -työkalulla yhdessä konsernin yksiköiden ja taloushallinnon kanssa. Tietohallinnon sovelluksista tehdään poistosuunnitelmat ja hoidetaan sisäiset vuokralaskelmat. Nyt myös eri yksiköiden johtajilla on kokonaisnäkymä oman yksikkönsä talouteen vaikuttavista asioista.