Erinomainen hinta-laatusuhde, järkevin digitaalinen toimintamalli

ÄLYKKÄÄMPI TIEDONHALLINTA

Gemilo EIM -ohjelmistoperheen tuotteista koottu tiedonhallintaratkaisu päihittää perinteisen dokumenttienhallintajärjestelmän ja jaetut kovalevyt tiedon tallennuspaikkana jo ensimmäisenä käyttökuukautena.

Tätäkin suurempi hyöty on tapa, jolla Gemilon järjestelmässä luodaan erilaisia dokumentteja ja rakenteisia tietosisältöjä, olipa kyse tarjouksista, hankinnasta, hakemuksista, sopimuksista tai muista asiakirjoista, kuten vaikkapa hallituksen esityslistasta ja pöytäkirjasta pykälineen, rekistereistä tai asiakkaan muutosehdotuksista ja tilauksista, joita yhtiönne hoitaa, seuraa ja laskuttaa.

Gemilossa on kehitetty kilpailijoitaan tehokkaampi ja selkeämpi tietojärjestelmä, jossa on älyä enemmän kuin muissa!

Sisältöä voidaan Gemilon ohjelmistoissa kuljettaa läpi käsittely- ja päätöksentekoprosessin niin, että kokonais- ja tilannekuva muodostuvat helpommin ja vähemmällä työllä kuin perinteisissä kansiorakenteissa.

On ihan ok koittaa hallita tietoa tiedostojen ja kansioiden nimillä, mutta mitä enemmän on sisältöjä, jotka liittyvät toisiinsa, joista pitäisi tietää, missä vaiheessa ollaan ja ihmisiä, joista pitäisi tietää näihin sisältöihin liittyen, sen vaikeammin hallittavissa tieto on vain kansioimalla ja tiedostojen nimillä. Tästä yleensä aiheutuu käsityötä ja paljon. Kiireessä raportointi jää tekemättä, viivästyy tai unohtuu seurata kokonaan. Se on ymmärrettävää, koska käytössä on digitaalinen toimintamalli, joka ei enää pysynyt oman liiketoiminnan tahdissa.

Onko siihen oikeasti varaa, ettei toimintamallia uudisteta? Esimerkiksi sopimustenhallinnassa seuraukset saattavat olla tuhansien, satojen tuhansien, joskus miljoonien eurojen riskejä.

Gemilon järjestelmä tallentaa varsinaisen dokumentin tietojen ja tulostettavan ulkoasun lisäksi erilaisia lisätietoja tietokantaan. Ne voivat olla esimerkiksi tilan (status), tärkeysjärjestyksen (prioriteetti), aloitus- ja päättymisajankohdan tyyppisiä tietoja tai muuta metatietoa, joka kategorisoi tiedon, liittää tiedon toiseen tietoon. Järjestelmässä saa linkitettyä organisaatiot ja henkilöt, jotka käsittelevät tietoa erilaisin oikeuksin kukin joko järjestelmätason tai sisältöön liittyvän roolinsa mukaisesti.

Ilmoitukset, sähköpostinotifikaatiot ja hälytykset lisäävät turvallisuutta. Ne ovat ylimääräinen robottisihteeri, jolle ei tarvitse maksaa palkkaa tai anneta lomia.

Yksinkertaisella toistuvalla samankaltaisella wiki-sivulla tai yhteisesti pilvessä muokattavalla sisältösivulla, jota voi kommentoida, hallitaan melko tehottomasti liiketoiminnan monimutkaisia, eri organisaatioihin ja ihmisiin liittyviä asioita.

Se, että sivua voi muokata yhdessä, ei tee siitä älykästä. Se, että tiedostot saa tallennettua pilveen, ei tee dokumentinhallinnasta älykästä tiedonhallintaa. Se on toisinto samasta paperinmakuisesta historiasta, jossa ensin tallennettiin kovalevylle omalla koneella, sitten jaetulle kovalevylle ja sitten keksittiin laittaa "paperimainen" tiedosto sellaisenaan kököttämään pilveen tiedostonjakopalveluun, joka on nimensä mukaisesti - no, tiedostonjakopalvelu, ei tiedonjakopalvelu.

Gemilon ohjelmisto eroaa merkittävästi yllä olevasta. Älykäs tiedonhallinta rakennetaan niin, että saadaan seurattua esimerkiksi, onko tieto vielä voimassa, vaarassa vanhentua ja kuka osaa kertoa enemmän. Nähdään toki muutoshistoria ja voidaan keskustella sisällöstä, mutta tätä paljon tärkeämpi huomio on ymmärtää, että tärkein tieto saattaa olla hyvinkin pieni yksittäinen kohta dokumentin sisältä eikä niinkään vain yksi yksittäinen dokumentti-tiedosto sellaisenaan. Se, millä tarkkuudella isomman asiakirjan eri tietoja voidaan käsitellä, kertoo paljon järjestelmän kyvystä organisoida tietoa ihmisen puolesta.

Meidän järjestelmä osaa varoittaa, jos tietoja puuttuu tai on liikaa. Se varmistaa, että käyttäjä täyttää pakolliset tiedot. Asia, jota tekstinkäsittelyohjelmat eivät osaa tehdä.

Järjestelmä tilastoi taustalla kaikki johdon tarvitsemat tärkeimmät tilastotiedot, joita johto voi suodattaa useilla eri tavoilla eri käyttötarkoituksiin eikä työhön tarvita sihteeriä avuksi, koska käyttöliittymää on nopeampi käyttää itse kuin pyytää toista käyttämään sitä omasta puolesta. Luvuista pureudutaan syvemmälle niin, että nähdään, mihin listaukseen lukumäärä perustuu. Listauksesta voidaan syventyä yksittäiseen kohteeseen ja sen tietoihin.

Rajataan tuloksia esim. ajan, asiakkaan, toimittajan, tekijän perusteella tai muilla yhtiöllenne tärkeillä kriteereillä, kuten maanrakennusyhtiössä neliömäärillä ja käytetyillä massoilla, logistiikkayhtiössä kuljettajilla, liikennöitsijöillä, lähetyksillä ja kuljetuksilla, yliopistossa kurssin osallistujilla ja palautuksen tilalla jne. Huomaatteko eron?

Rakenteisessa datassa tiedetään, mistä tiedosta isompi tietue koostuu. Älykkäässä tiedonhallinnassa tiedetään, mihin tietoihin yksittäiset tiedot ja isommat kokonaisuudet liittyvät, mihin tietoa tulee seuraavaksi ohjata, jatkojalostaa, raportoida jne.

Rakensimme järjestelmään paljon enemmän älyä kuin pelkkä avainsanoitettu sivu tai tavanomainen kansiointi voi koskaan tuottaa!

ISOIN JA KANNATTAVIN UUDISTUS TOIMINTATAPOIHIN

Ajattele tilannetta, jossa ensin kirjoitellaan tekstinkäsittelyohjelmassa tai taulukkolaskentaohjelmassa tietoja ylös ja sitten keräillään jälkikäteen raportteja käsityönä, pahimmillaan jopa paperilomakkeista tai sähköpostista etsimällä. Gemilon käyttäjänä on useita luontevia, valmiiksi mietittyjä toimintatapoja, joilla säästää työaikaa. Säästetty työaika voidaan käyttää tehokkaammin eli kohdentaa se tärkeämpiin asioihin kuin rutiineihin, joita tietokone-ohjelma osaa jo nyt hoitaa puolestanne ilman sen kummempaa big dataa, IOT:ia tai tekoälyä.

Esim. tiedon arviointiin ja päätöksentekoon on paremmin aikaa. Virheiden mahdollisuus pienenee ja tuottavuus, tulos kasvaa.

Tässä on esimerkki, miten työjärjestys on muutettu Gemilossa ja suosittelemme samaa myös teille:

 1. Ensin on rakenteisen datan ja erilaiset taustavalinnat mahdollistava ns. peruslomake. Sen pystyy helposti kopioimaan tarvittaessa uudeksi sisällöksi.
 2. Lomakkeesta tulee tallennuksen jälkeen peruslomaketta fiksumpi, lisätiedoilla täydennettävä näkymä liitteineen, keskusteluineen ja osallistujatietoineen.
 3. Tulostettava, ladattava pdf-tiedosto saadaan otettua koska tahansa sisällön tallennuksen jälkeen. Siitä ei tarvitse luopua. Printtiä ei vain tehdä ensimmäiseksi, vaan viimeiseksi. Dokumentin ulkoasu on brändi-ilmeenne mukainen. Se sisältää tehtyjen valintojen mukaiset tai oletuksena tulevat pakolliset liitteet (esim sopimuksessa sopimusehdot).
  4. Täytetty lomake auttaa järjestelmää tuottamaan automaattiset valmisraportit johdolle. Lomakkeen täyttäjälle tai näkymän täydentäjälle ei koidu lisätyötä. Tämä on ns. automaation sivuvirran ilmainen lopputulos, että yhtäkkiä teillä onkin kätevät hakunäkymät kerrytettyyn tietoon.
  5. Sisältö yhdistyy saumattomasti sähköiseen käsittely- ja päätöksentekojärjestelmään!
  6. Se voi liittyä myös mahdollisiin muihin sisältöihin (esim pöytäkirjan pykälät toisiinsa, hakemus toisessa ulkopuolisen muun toimittajan järjestelmässä olevaan työlähetteeseen) tai jopa tuottaa uutta sisältöä muuhun näkymään tai järjestelmään (esim. hoidetut toimitukset lähetettävään laskun liitteeseen taloushallinnon ohjelmistoon, josta lasku lähtee).

Näin toimitaan siksi, että rakenteinen data auttaa keräämään valmisraportit ja tilastot ilman manuaalista käsityötä. Kun tähän yhdistetään vielä tehokas haku ja yllä mainitut päätöksenteko- ja käsittelyprosessit, voidaan puhua ylivertaisesta tiedonhallinnan paketista, jota ilman ei käyttöönoton jälkeen osaa enää olla.

Palvelua yleensä haluaa laajentaa muihin käyttötarkoituksiin, kun huomaa, miten kätevä oikein toteutettu, tehokas digitaalinen toimintamalli on.

Sopii meille. Ohjelmistotuoteperheessä on erinomainen laajennettavuus. Toteutamme tarvittaessa jopa täysin kustomoituja työkaluja samaan asennukseen. Voimme rajapinnan yli yhdistää muiden toteuttamia järjestelmiä Gemilon ohjelmistoon ja tehdä käyttäjätunnistuksen.

Käytä missä haluat. Netissä. Ylläpito hoidetaan meillä.

Pilvipalvelu toimii mobiilisti eri puhelinlaitteissa. Tuemme kaikkia uusimpia verkkoselaimia.

Toimitamme ohjelmiston valmiiksi asennettuna ylläpidettynä pilvipalveluna, jossa on varmuuskopiointi. Palvelu ei edellytä lisä-asennuksia asiakkaalta eikä se edellytä mitään muutoksia asiakkaan nykyiseen tietohallinnon palvelinympäristöön, tietokantoihin tms.

Ohjelmisto sopii yrityksenne tarvitsemien tietojen luomiseen, päivittämiseen, seuraamiseen ja kokoamiseen.

- Tukee erinomaisesti myyntiä ja myynnin johtamista sekä sopimustenhallintaa!
- Tiedätte, kuka sopi mitä kenen kanssa mistä ja mihin asti.
- Ylivertainen hinta-laatu-suhde ja laajennattavuus.Erinomaisesti kustomoitava, integroitavissa oleva moniohjelmisto brändi-ilmeellänne.

Moniohjelmistomme toimii mahdollisimman helpolla tavalla, koska se on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa käyttäjän näkökulmasta.


SIIRRY TIEDOSTOJEN HALLINNASTA

AMMATTIMAISEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN

Gemilo EIM on uuden ajan tiedonhallintapalvelu, joka soveltuu dokumenttien hallintaan ja tiedolla johtamiseen erinomaisesti. Järjestelmä lähtee liikkeelle aivan eri suunnasta kuin perinteisesti on totuttu!

Ohjelmisto sovitetaan asiakkaan liiketoimintaan ja toimintatapoihin, joita yhdessä sujuvoitetaan toimitusprojektin aikana.

Niin kuin aiemmin kuvasimme, ennen vanhaan tehtiin ensin tiedostoja (esim. word, excel) ja sitten päätettiin tiedostojen kansiorakenne. Hienointa oli, jos löysi tiedostonimellä tiedoston tai sai järjestettyä tiedostot siihen järjestykseen kuin ne oli luotu, aakkostettuna, tiedostokoon mukaan. Taulukkolaskenta-ohjelmaan suunniteltiin erilaisia tapoja yrittää seurata kokonaistilannetta ja tiedolla johtaminen edellytti hurjat määrät käsin hoidettua raportointityötä.

Gemilo EIM -ohjelmistossa tieto kerätään alusta alkaen siinä muodossa (ns. rakenteinen data), jossa se on järkevin ja tehokkain kerätä. Mahdollinen tiedosto, jota tarvitaan "dokumentiksi", ladataan vasta lopuksi erillisenä pdf-tiedostona, jos se tarvitaan esimerkiksi tulosteeksi tai liitteeksi. Tietoa käsitellään näkymissä, jotka sisältävät erilaisia osioita ja lisätietoja sekä ohjeita sen mukaan, millaiset oikeudet henkilöllä on.

Nämä kysymykset lienevät tuttuja, jos yrityksessänne on vanhanaikainen dokumenttienhallintajärjestelmä tai asiakirjahallintajärjestelmä.

 • kenellä on aikaa raportoida näiden tiedostojen sisältämistä tiedoista
 • kenellä on valmius seurata ja muistaa, että dokumenttiin liittyvät työt tulevat tehtyä
 • kuka tietää, onko tiedosto vanhenemassa käsiin ja tulisiko se uusia
 • kuka muistaa, onko dokumentissa ehtoja tai määräaikoja, joiden mukaan piti toimia
 • missä ovat kaikki voimassa olevat dokumentit
 • mikä on dokumentin lopputulos
 • onko liitteenä tuorein, viimeisin tieto vai jäikö se jonkun sähköpostiin?

Gemilo EIM -palvelun käyttäjille vastaukset kysymyksiin ovat helppoja ja tieto löytyy silloin, kun sitä tarvitsee.

Gemilo EIM -tiedonhallinta-ohjelmiston toimitus

Gemilo toimittaa kustomoidun Gemilo EIM -valmisohjelmiston valitsemillanne työkaluilla, omalla yritysilmeellä ja automaattisesti varmuuskopioituna, tietoturvallisena pilvipalveluna. Paketti sisältää yleensä myös käyttöönottokoulutuksen ilman lisämaksua. Kysy tarjous myyjältä.

Gemilo EIM -toiminnallisuuksia

Tässä muutamia esimerkkejä:

Fiksut lomakepohjat
- Kustomoidut valmislomakkeet dokumenttien tuottamiseen ja muokkaukseen
- Vähemmän virheitä, paremmin täytetyt dokumentit.
- Järjestelmä ilmoittaa, kun sisältö muuttuu tai sisältöä on kommentoitu.
- Ehjä master-data, rajapinta-integraatiot onnistuvat

Hälytysjärjestelmä
Hälytykset tärkeistä dokumenttien määräajoista.

Käsittely- ja päätöksentekoprosessit
- Dokumentin koko elinkaaren hallinta.
- Liittyykö asiaan monta dokumenttia tai liitettä? Onnistuu!
- Digitaalinen toimintamalli, joka suoraviivaistaa toimintaanne ja tuo johdolle näköalapaikan tietoon.
- Erinomainen oikeuksienhallinta.
- Markkinoiden kätevin tapa kutsua ulkopuolisia käyttäjiä mukaan.

Kauniit dokumentit liitteineen
Käyttövalmiit oman yritysilmeenne mukaiset pdf-tiedostot kaikista ydindokumenteista, joita yrityksessänne käytetään. Vähemmän säätöä, vahvempi yritysbrändi!

Työntekijöiden helpompi työskennellä, koska 1) dokumenttipohja varmistaa, että dokumentti sisältää tarvittavat tiedot ja 2) ladattava pdf saa tiedostonne näyttämään ammattilaisen tekemältä, 3) liitteet dokumentin yhteydessä.

Valmiit raportit
Taustalla jyrää raportointikone: Raportoinnin automaatio on tätä päivää.

Haku
Hakukone tehokkailla rajauksilla
Hakee kaikista sisällöistä

Keskustelut onnistuvat ilman erillisohjelmia.
Kommentointi sisältöön, johon käyttäjällä on vähintään lukuoikeus. Keskustelun jatkaminen. Kätevä keskusteluista ilmoittaminen henkilöille, joiden tulisi huomata käydyt keskustelut. Järjestelmä ilmoittaa, jos keskustelusta yrittää kertoa ihmiselle, jolla ei ole sisältöön oikeuksia.

Notifikaatiot
Automaattiset herätteet sähköpostitse ihmisille, jotka eivät kirjaudu palveluun päivittäin, viikottain tai kuukausiin.
Ennakkoon, jos deadline tai määräaika lähestymässä.
Notifikaatiot osallistumiskutsuista.

Helposti tiedoston tuonti ja vienti
- Kokoa ja lisää useita liitteitä kerralla omalta koneeltasi. Napin painalluksella!
- Tuki kaikille tiedostomuodoille.
- Ota tietokannasta tiedot laskentataulukkoon (Excel-tiedostot, CSV-tiedostot).
- Säilytä versiohistoria, kun tarvitset sitä.
- Poistaa vanhentuneen tiedoston automaattisesti samalla, kun lisäät tilalle uuden.
- Rajapinnat toteutetaan tilaustyönä.

Sivut
Ns. saitti-ajattelu, joka perustuu sivujen rakentamiseen ja ylläpitoon (page) ei ole ykkössuositus, mutta jos tarvitsette sivuja, niin toki nekin onnistuvat Gemilo EIM -ohjelmistossa. Osa asiakkaista on valinnut meidät, koska halusivat tehdä myös nettisivustonsa samalla järjestelmällä ilman lisäohjelmistoja.

Gemilo EIM tekee asiat fiksusti.

Moderni kirjanpito- ja laskutusjärjestelmä antaa kokonaiskuvan yhtiön taloustilanteesta ilman, että lukuja tarvitsee laskea itse tai kerätä käsin. Gemilon tiedonhallintajärjestelmä toimii samalla tavoin laskien ja yhdistäen liiketoimintanne kannalta tärkeät tiedot. Lähde vaikka liikkeelle näistä:

 • Ehdotusten hallinta
 • Hakemusten käsittely ja toimenpiteet
 • Päätösten tekeminen ja jakaminen
 • Sopimusten ajantasaisuus
 • Myynnin tuloksellisuus
 • Hankintojen hallinta: Tarjousdokumentit, tarjouspyyntödokumentit, muutosehdotukset, tilaukset
 • Tuotedokumentaatio, hinnastot
 • Toimialakohtaiset dokumentit, esim. kuljetusyhtiöiden sähköinen CMR-lomake (rahtikirjat) tai maanrakennusyhtiön sähköinen työmaapäiväkirja, alihankkijoiden raportointi
 • Henkilöstöhallinnon dokumentit ja osaajaprofiilit, osaamisen portfoliot

Ps. tarvittaessa saatte siirrettyä Gemilo EIM-ohjelmistosta laskujen laskusisällöt laskutuksessa käyttämäänne järjestelmään. Syksystä 2017 rajapintatuki mm. Netvisoriin.

LUE: Mikä on tiedostonhallintaa ja mikä tiedonhallintaa?


TEKEE KEVYESTI
MUTTA TEHOKKAASTI

Gemilo EIM -ohjelmisto soveltuu teille, koska se

 • keventää työrutiineja, jotka ovat automatisoitavissa,
 • parantaa työn tuottavuutta kestävällä tavalla
 • on kustomoitavissa ja silti säästää IT-kuluissa.

Olette uuden paremman äärellä. Tämä ohjelmisto on erinomainen hankintapäätös yrityksille, joiden toiminta perustuu kumppaniverkostoihin ja toimintaan usean eri toimijan kanssa, jolloin tietoa kerätään ja tarvitaan työn eri vaiheissa muutenkin kuin oman henkilökunnan kanssa.


GEMILON TUOTEPERHE ON KATTAVA.

Gemilo EIM - CRM ja myynnin ohjaus
Gemilo EIM - projektinhallinta

Gemilo EIM - sähköiset tarjoukset
Gemilo EIM - sähköiset sopimukset

Gemilo EIM - intranet ja extranet

Muita lisäpalveluja:
Gemilo EIM - sähköiset tarjouspyynnöt
Gemilo EIM - kumppanuuksien hallinta
Gemilo EIM - sähköiset hakemukset
Gemilo EIM - sovelluspankki
Gemilo EIM - kyselyt

Gemilo EIM - tuotehallinta
Gemilo EIM - ideakanava
Gemilo EIM - palautekanava

Gemilo EIM tiedonhallintaohjelmistossa voidaan hyödyntää kaikkia tuoteperheen tuotteita. Esimerkiksi Gemilo EDU -ohjelmisto on erityisen hyvä kouluille ja oppilaitoksille, mutta soveltuu myös yritysten henkilöstöhallinnolle ja henkilöstökoulutukseen. Oppimisalusta tukee oppimista ja opetusta sekä varsinaista koulutusten järjestämistä (hallinnollisen työn digitalisaatio). Kun asennukseen yhdistetään myös Gemilo EIM -sähköiset kyselyt, saadaan koulutuspalaute kerättyä samassa järjestelmässä vaivatta.

Valitse oma combosi valikoimasta tai tutustu ideoihin yritysblogissa: esim. huoltoneuvonnan tiedonhallinta. Kysy meiltä lisätietoja:

Oppimisalustat

Lue Gemilo ELS -ratkaisusta.


MENESTYS

Gemilo tiedonhallintaohjelmistossa kirit kilpailijoiden edelle kevyesti tai pysyt ykkösenä, koska olette jo markkinoiden parhaita.

Sano kyllä! Tilaajana saatte meiltä mittatilaustyönä toimitetun ohjelmiston tiedonhallintaan. Toteutamme myös tarvitsemanne uutuudet ja rajapinnat. Ylläpito sisältyy hintaan. Käytä kännykällä? Kyllä. Käytä tabletilla? Sopii. Entä Apple? Kyllä sekin, niin kuin Windows ja Linux tai kaikki selaimet (Chrome, Edge, IE, Firefox).


KAIKKI TARVITTAVA

Tehty isolla sydämellä, tehokkaalla määrällä Python-koodia, jota muuten Googlekin käyttää. Pakettiin sisältyy avointa lähdekoodia ja suomalaisjärkeä, koska olemme Tampereelta. Sähköinen taloushallintaohjelmisto, sähköpostiohjelma ja varastonhallintajärjestelmä kannattaa säilyttää. Näitä Gemilo EIM ei tarjoa. Jos haluatte säilyttää myös SharePointin, se sopii. Ota Gemilo EIM kylkeen kiinni ratkaisemaan ne kohdat, joissa Sharepoint ei palvele tai maksaisi liikaa.

Rahasi jää Suomeen. Tilauksellasi on suurin mahdollinen työllistävä vaikutus, joka kumuloituu takaisin. Palvelun käyttöliittymä on tarvittaessa monikielinen.ASIAKKAAT

Onnistuuko tilaus ilman omaa tietohallintoa ja palvelinta, jopa ilman teknologia-osaamista? Kyllä onnistuu - ja kannattaakin! Sinulle toimitetaan käyttövalmis palvelu, jossa on huomioitu toiveenne. Palvelun tiedot on varmuuskopioitu automaattisesti. Keskitytte omaan liiketoimintaan.

Palvelemme asiakkaita, joilla on Y-tunnus. Hoidamme tiedonhallintaa usean tuhannen ihmisen organisaatioille samalla tavalla kuin palvelemme teitä pieniäkin. Niin hyvin kuin osaamme ja Gemilo EIM -tiedonhallintaohjelmiston palvelusopimuksessa mainituin ehdoin. Käytämme erinomaisia yhteistyökumppaneita koulutuksissa: Vahva tuki käyttöönottoon onnistuu isoillekin konserneille.

Entä te, joilla on oma tietohallinto valmiina? Oletko tietohallinnon johtaja, tietohallinnon asiantuntija tai atk-päällikkö? Olemme osaava ja ystävällinen toimittaja. Tiesitkö, että Gemilolla on tiedonhallintaan IT-ratkaisuja myös pelkästään tietohallinnon käyttöön! Käytätte Gemiloa samoilla käyttäjätunnuksilla, jotka teillä jo on.

ISOT ASIAKKAAT
- Aloita oman yksikön sisäisestä pilotista ja laajennetaan siitä koko organisaatioon.
- Tee kokeilu. Valtio kannustaa nykyisin jo kuntiakin kokeiluihin.
- Tilaa oma digitaalinen toimintamalli-selvitys. Asiantuntijapalvelumme jälkeen on helppo edetä ohjelmisto-toimitukseen, kun tavoitteet on käyty ensin läpi ja selvitetty nykytilanne. Olette tunnistaneet pimeän datan omassa organisaatiossanne?

PIENET JA KESKISUURET ASIAKKAAT
- Työn johtaminen ja tiedonhallinta kerralla kuntoon.
- Yhteyshenkilönne antaa taustatiedot ja me jatkamme siitä. Lopputuloksena valmis palvelu käyttäjähallinnalla, joka toimii myös mobiilisti.
- Tutustu myös näihin sosiaalinen intranet , projektisalkut ja projektinhallintajärjestelmä, extranet, CRM. Kaikki ohjelmistot sovitetaan yhtiöllenne testausjaksolla antamanne käyttäjäpalautteen perusteella. Nappaa kaksi hirveä yhdellä laukauksella ja yhdistä Gemilo CMS nettisivunne uudistukseen, jolloin hoidat yksillä tunnuksilla kaiken tarvittavan talousohjelmistoa ja varastonhallintaa lukuunottamatta.THE PERFECT FIT

Teimme korkean teknologian tiedonhallinta-ohjelmistosta pilvipalvelun, joka on kustannustehokas, kannattava ja helposti käyttöönotettava IT-ratkaisu. Sovellumme asiakkaille, jotka etsivät markkinoiden älykkäintä tiedonhallintaohjelmistoa omaan liiketoimintaansa sovitettuna.

Laajennusmahdollisuudet ovat pökerryttävän hyvät. Mikä parasta, ratkaisusta saa myös yksinkertaisen version, josta on karsittu teille kaikki turha pois, jotta käyttäjäkokemus on paras mahdollinen.

The Perfect Fit, kuten tavaramerkkimme kertoo.


TOIVELISTA: Haluatko kehittää näitä asioita organisaatiossanne?

Tiedon saatavuus

Gemilo EIM -tiedonhallintaohjelmisto kerää, yhdistelee ja näyttää tiedot, joita tarvitsette. Kaikki tarvittava tieto yhdessä paikassa. Ihme? Kyllä, Tampereen oma ihmeidentekijä Gemilo EIM. Avoin rajapinta mahdollistaa tiedon yhdistämisen ulkopuolisiin järjestelmiin ja muista järjestelmistä Gemilo EIM-tiedonhallintajärjestelmään.

Työn mielekkyys ja kustannussäästöt

Gemilo EIM poistaa turhat käsin tehtävät rutiinit. Olemme tiedonhallinnan automaation kuningas. Tervetuloa tiedon valtakuntaan, jossa ei hukata työaikaa täyttämällä useaan kertaan samaa tietoa moneen eri paikkaan. Jos haluat säästää työresursseja, lue myös, miten voit vähentää sähköpostin määrää Gemilo EIM -järjestelmän avulla.

Vähemmän tiedostojen hallintaa, enemmän tiedonhallintaa.

Työssä tarvitaan paljon tietoa. Liitteillä tietojen hallinta on hidasta ja vie paljon työaikaa myös tietojen raportointi- ja yhdistelyvaiheessa. Lue blogista, miksi liitetiedostot eivät ole enää tätä päivää.

VALMIS? NIIN MEKIN. SOITA 040 7499072.


Yhteydenottopyyntö