Uuden oppiminen

Gemilo Enterprise Learning Solution (ELS) - oppimisalusta

Oletko kouluttaja, yksityisen koulun omistaja tai oppilaitoksen johtaja? Ehkä organisoit henkilöstön koulutuksia? Hoida kerralla kuntoon koulutusmateriaalit, kouluttajatiedot ja monipuoliset opetuksen työkalut selkeällä Gemilo Enterprise Learning Solution -ohjelmistolla (lyhenne ELS).

Gemilo ELS palvelee parhaalla mahdollisella tavalla koulutukseen osallistujia sen lisäksi, että se tarjoaa kattavat työkalut hallinnolle. Kokonaisuuden täydentävät organisaatio- ja henkilörekisterit, kyselytyökalulla toteuttamanne verkkolomakkeet ja koulutustuotteiden hallinta, joilla varmistatte lisätehot koulutusmyyntiin.

Gemilon oppimisalusta kouluille

Oppimisalusta sisältää oppijalähtöisen (PLE) toimintamallin, jossa oppija näkee omat harjoituksensa ja oman edistymisensä (myös arvosanat). Palvelu sisältää keskustelut sisältöjen yhteydessä eikä niitä eriytetä keskustelufoorumeille, joka oli tyypillistä vanhanaikaisissa oppimisalustoissa. Jos opettajanne haluavat opettaa ilmiöpohjaisesti ja toteuttaa usean eri oppiaineen yhteisen työtilan, se onnistuu. Kaikki toimii mobiilisti!

Oppimisalustassa työskennellään yhteisissä työtiloissa, joissa oppimateriaalit ovat itsenäisiä sisältöjä tai osa tehtävänantoa. Harjoituksen palautus eli vastaus harjoitukseen voidaan antaa editorissa, lisätä liitteenä, kuvana ja/tai upottaa esim. video YouTubesta, Vimeosta tai ääniä SoundCloudista. Arvosanat annetaan ja seurataan samassa järjestelmässä, josta ne tarvittaessa siirtyvät viralliseen opiskelijarekisteriinne.

Kurssipalaute kerätään järjestelmän sisäänrakennetulla kyselytyökalulla, jolla koulu - ja tarvittaessa oppijat itse - toteuttavat myös muita haluamiaan kyselyjä ilman tarvetta hankkia uusia järjestelmiä vielä oppimisalustan lisäksi.

Gemilon oppimisalusta
kaupalliseen toimintaan
ja yrityskäyttöön

Oppimisalusta toimii itsenäisille koulutusyrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille, toisen asteen koulutukseen ja maksullista koulutusta järjestäville koulutusyksiköille. Valitse Gemilo ELS, kun haluat siistit näkymät, monipuoliset ominaisuudet ja säästää työaikaa.

HR-yksikkö tilaa Gemilo ELS:n, koska HR-palvelut käyttää sitä henkilöstön ja/tai omien alihankkijoidensa koulutuksissa, kun halutaan varmistaa osaajien

 • ammattipätevyys,
 • todistukset pakollisista koulutuksista,
  • sis. vanhenevista todistuksista automaattiset hälytykset
 • uusien työntekijöiden ajanmukainen perehdytys,
 • strategian omaksuminen,
 • koulutuksiin ilmoittautuminen.

Palvelu helpottaa ulkopuolisilta kouluttajilta tilattujen koulutusten toteuttamista omalle henkilökunnalle (materiaalien jakaminen, koulutuksiin ilmoittautuminen, osallistujatiedon seuraaminen).

SOITA MEILLE NUMEROON 040 7499072.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen myynti@gemilo.com


Ohjelman tekniset tiedot

Oppimisalusta sisältää teille sopivan paketin:

 • opetusohjelmat
  • opetusohjelman kuvaus, ajankohta
  • kurssit ja materiaalit
  • tulokset ja läsnäolot kursseista opiskelijoittain
  • opettajat ja osallistujat
  • osallistujien kutsuminen / ilmoittautuminen / lisääminen käsin tai rajapinnan yli
 • kurssit
  • kurssin kuvaus, ajankohta
  • kurssin materiaalit
  • kurssin tulokset ja läsnäolot opiskelijoittain
  • opettajat ja osallistujat
  • osallistujien kutsuminen / ilmoittautuminen / lisääminen käsin/ automaattinen lisääminen
  • yksilöharjoitukset , ryhmäharjoitukset
   • harjoitus ilman palautusta tai palautuksella
   • palautuksen määräaika / ei määräaikaa
   • salli palautus myöhässä
   • vastanneiden automaattinen listaus sen mukaan, onko henkilö jo palauttanut harjoituksen vai ei
  • harjoitusten palautukset
   • tekstieditorilla
   • vastaamalla kyselylomakkeeseen / monivalintaan / tekstikentin / jne.
   • liitteillä
   • keskustellen
  • automaattitestit, kokeet ja tentit
   • itse itsensä tarkistavat kyselyt, joissa oikein ja väärin vastaus voidaan näyttää vastaajalle oppimisen varmistamiseksi
  • materiaalien jakaminen (erilliset sisällöt, harjoitusten liitteet ja harjoituksen kuvaus)
  • lukujärjestys, luennot, luennoitsijat, läsnäolomerkinnät
  • oppijoita koskevat muut merkinnät
  • arvostelu
   • tulokset-taulukossa mahdollista arvostella avaamatta enää vastauksia
   • harjoitussivulla palautusten arviointi henkilöittäin / ryhmittäin (numeroarviointi, sanallinen arvio, ei arvostelua, hyväksytty/hylätty)
  • itsearvioinnin, kurssipalautteen kerääminen kyselytyökalussa tekemillänne lomakkeilla
   • samaa toteuttamaanne lomaketta voi käyttää useissa kursseissa, järjestelmä antaa vain kurssin osallistujien vastata ja tunnistaa, mihin kurssiin palaute liittyy
   • palautteet ja itsearvioinnit saa tuloksena taulukkoon ja ladattua erillisenä tiedostona ulos järjestelmästä
 • ryhmät
  • osallistujat
  • jaetut materiaalit ja keskustelut
 • ohjeita-käsikirja
  • yksi tai useampi "manuaali"
  • sisällysluettelo alakohtineen yleiseen neuvontaan tai hallinnon avuksi
  • liitteiden lisääminen sivulle
  • sivun kommentointi
  • sivukohtaiset oikeusasetukset / oikeuksien periytyminen ylätason oikeuksista
 • tapahtumakalenteri
  • vierailut, poikkeavat päivät, henkilökunnan palaverit, jne.
 • käyttäjäprofiilit
  • oma kuva ja henkilön kuvausteksti, avainsanoitus
  • oma virta viimeksi henkilön lisäämistä, päivittämistä ja/tai kommentoimista sisällöistä
  • sähköinen käyntikortti, jonka tiedot perustuvat käyttäjäprofiiliin
   • auttaa käyttäjähaussa
  • omat kurssit, harjoitukset, tulokset, läsnäolot, merkinnät, ryhmät, tilapäivitykset
  • salasanan vaihtaminen ja unohdetun salasanan lähetys automaattisesti
   • huom! Jos käytössä on ulkopuoliseen järjestelmään perustuva käyttäjätunnistus, käyttäjien käyttäjätunnukset ja salasanat hallitaan kyseisessä järjestelmässä.
  • automaattiset hälytykset puuttuvista pakollisista tiedoista, joita tarkoituksenmukaista päivittää säännöllisesti (esim. pakolliset henkilökunnan ammattipätevyyttä koskevat todistukset)


TEKNOLOGIA

Toimii mobiilisti. Kehitetään ja ylläpidetään Suomessa.
Toimittajan ylläpitämä pilvipalvelu. Asiakaskohtainen asennus.
Tiedot suomalaisella palvelimella. Varmuuskopioitu.

Käyttöliittymäkielet: Suomi, englanti, ruotsi. Saatavilla myös muita kieliä.
Monipuoliset käyttöoikeudet ja oikeusryhmät, jotka automatisoitavissa.
Äärimmäisen helppo, ehkä markkinoiden helpoin ja silti turvallinen tapa kutsua ulkopuolisia käyttäjiä

Käyttäjätunnistus (SSO, AD/LDAP, Shibboleth, Primus, OAuth, OpenID)
Rajapinnat ja integraatiot (REST, JSON, Web services, jne.)

Voimme yhdistää palveluun oppimateriaaleja useilta eri kustantajilta rajapintojen yli.


OPTIOT: Erinomainen laajennettavuus

White label
Kiinnostunut toteuttamaan oman oppimisalustan? Hyödynnä Gemilon oppimisalustan teknologia ja säästät. Pääset alkuinvestoinnilla nopeammin markkinoille.

Koulutustuotteiden hallinta: markkinointi, myynti ja maksaminen verkossa
Gemilo EIM - tuotehallinta yhdistettynä Gemilo CMS-julkaisujärjestelmään
Organisointiin ja tehtäväseurantaan Gemilon projektihallinta

Koulutusten myynti (esim b2b, vienti)
Gemilo EIM - sähköiset tarjoukset ja Gemilo CRM

Automatisoitu siirtyminen verkkokurssin osallistujaksi maksamisen jälkeen
Haku opiskelijaksi, haku kouluttajarekisteriin
Gemilo EIM Sähköiset hakemukset

Selvitykset (esim. kartoitukset, tyytyväisyysmittaus, tarveselvitykset)
Gemilo EIM Verkkokyselyt

Perinteisempi viestintä oppimisalustassa
Blogit - pyydä, toimitetaan ilmaiseksi olemassa olevaan asennukseen
Uutiset - pyydä, toimitetaan ilmaiseksi olemassa olevaan asennukseen
Livestreaming - yhteistyökumppanimme palveluun rajapinta


Sovi esittely tai pyydä lisätietoja:
myynti@gemilo.com

Soita toimitusjohtaja Katri Lietsala, puhelin 040 7499072

Yhteydenottopyyntö