Perehdytä dokumentoidusti

Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Perehdyttäminen on osa riskien hallintaa.

Kun perehdytys on tehty hyvin, perehdytys auttaa uutta työntekijää aloittamaan työtehtävässään helpommin ja vähentää alkuvaiheen stressiä, kun asiat eivät ole vielä selvillä.

Myös olemassa olevia, vanhoja työntekijöitä kannattaa perehdyttää, kun työtehtävät vaihtuvat. Hyvä perehdytysprosessi nopeuttaa uuden työtehtävän omaksumista ja varmistaa, että työnantajan ohjeistus on tiedossa työntekijällä.

Koko henkilöstö perehdytetään, kun omalla toimialalla tulee uutta lainsäädäntöä, joka on huomioitava (esim. GDPR = henkilötietosuoja).