Gemilo Projekti

Gemilo Projekti -hallintajärjestelmä helpottaa projektien johtamista ja projektikoordinaattorin elämää. Vahvista yrityksenne tietoturvaa tarjoamalla tiimeille tietoturvallinen paikka jakaa projektin materiaalit, työt ja yhteyshenkilöt.

Palvelusta hyötyvät kaikki: projektia koordinoiva yritys, osallistuvat alihankkijat ja loppupelissä myös asiakas, joka tilasi toimituksen.


Miksi kannattaa ostaa nyt

Teette tuottavuusloikan vähentämällä turhaa sähköpostia ja päällekkäisen ylimääräisen työn määrää.

Projektihallinta onnistuu vähemmällä vaivalla. Turhia manuaalisia välivaiheita poistuu. Tehtävien tärkeysjärjestys tiedetään paremmin. Projektin keskusteluihin ja osallistumiseen on kanava.

Projektin dokumentointi kunnossa. Projektipäällikkö, projektitiimi ja halutessaan myös yritysjohto pysyy selvillä, missä mennään yksittäisessä projektissa. Jos asiakas on kutsuttu samaan projektin työtilaan, hänelle ei tarvitse erikseen tiedottaa ja lähetellä tiedostoja. Tämä tarkoittaa yhtä tai useampaa työvaihetta vähemmän tiimisi ihmisille.

Yrityksen tietoturva paranee. Tärkeimmät dokumentit projektissa ovat tallessa kotimaisella palvelimella. Pilvipalvelu myös varmuuskopioi tiedot puolestanne. Myös varmuuskopiot säilytetään suomalaisella palvelimella.


Liikkuvan työn tuki

Gemilon ohjelmisto toimii mobiilissa. Projektin hallintajärjestelmä on kevyt ja mukava käyttää. Se tukee esimerkiksi seuraavia toiminnallisuuksia:

  • yhteyshenkilölle soittaminen yhteystietoa klikkaamalla
  • asiakaspyyntöjen käsittely ja kuittaus valmiiksi
  • muutosten nopeampi seuraaminen ja kommentointi
  • projektissa jaettujen tehtävien kuittaaminen
  • tuntimerkintöjen lisäys ja tarkastaminen tuntikirjaraportista

Jos et tarvitse tehtäväseurantaa ja työaikakirjanpitoa, kysy Gemilo Group -työkalusta! Kevyin tapa hoitaa yhteiset keskustelut ja jakaa materiaalit.


Helppo käyttöönotto

Palvelunne asennetaan kotimaiselle palvelimelle, josta tulee teidän oma yksityinen pilvi projekteja varten. Varaathan mkäyttöönottokoulutukseen resursseja.

Kun kutsut asiakkaanne tai kumppanin yhteyshenkilöt mukaan projektiin, heidän yhteyshenkilöilleen luodaan tunnukset automaattisesti. Saatte tarvittaessa omille työntekijöille tunnukset valmiina meiltä asennusvaiheessa. Tässä tarvitset Gemilo Projektin lisäksi myös Gemilo Kumppanuuksien hallintaa.

Kumppanuuksien hallinta yhdistää Gemilo Osoitteiston Gemilo Projektiin. Käyttöönne tulevat automaattiset asiakaskohtaiset projektilistat. Koko organisaationne projektihistoria on kätevä! Yhtiönne toimitusjohtaja, talousjohtaja ja muu ylin johto saavat kokonaiskuvan, mitä projekteja on suunnitteilla, menossa, mennyt ja tulossa. Tieto auttaa myös myyntiä ja taloushallintoa.


TUOTETIEDOT

Ominaisuudet: Projektihallinta, tehtävähallinta, projektimateriaalit ja projektihaku
Optiot: oma työpöytä, kalenteri, ilmoittautumiset ja kutsut, infopankki, projektin julkinen www-sivusto

Toiminnanohjausjärjestelmä- ja taloushallintaohjelmisto-integraatiot: Kyllä.
Kotimainen palvelin, tietojen ylläpito ja varmuuskopiointi: Kyllä.
Oma visuaalinen ilme: Lisähintaan.

Tutustu hintoihin ja tilaa.

Hyödynnä etusi ja tilaa heti.

Yhteydenottopyyntö