Viisi syytä valita pilvipalvelu datan visualisointiin

Pilvipalveluissa tietojen suodatus, lajittelu sekä kaavioiden ja diagrammien tekeminen automatisoidaan. Jopa datan keräys onnistuu automaattisesti, kun kyse on oheistiedosta, jota syntyy jonkin laskennallisesti seurattavan prosessin tai rutiinin kautta samassa pilvipalvelussa, jolla dataa analysoidaan tai kun käytössä on useita muita järjestelmiä, joista saadaan mitattavaa dataa ulos.

Pilvipalvelun tarjoamat mahdollisuudet datan visualisointiin ovat huikeat. Teknologia on tätä päivää ja edut tiedossa:

  1. Tilannetieto on reaaliaikaista, mikä parantaa seurattavuutta.
  2. Tilannetieto on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee ja siellä, missä tietoa tarvitaan.
  3. Tieto on jaettaviessa ilman, että tiedostoa tarvitsee lähettää sähköpostitse tai tallennella omalle koneelle.
  4. Toistuvat automatisoitavissa olevat rutiinit hoitaa ohjelmisto, jolloin aikaa jää tärkeämpiin tehtäviin.
  5. Päällekkäisiä työvaiheita poistuu.

Raportteja ja datan visualisointia tarjoava työkalu huolehtii, että käyttäjälle tarjotaan helppokäyttöinen käyttöliittymä. Käyttöliittymässä muodostetaan hakutuloksista tulokset, joita ennen jouduttiin pyörittelemään taulukkolaskentaohjelmassa käsin. Uutta lisäarvoa tuovat luvut ja kaaviot, jotka järjestelmä kokoaa valmiiksi ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä muuta kuin kirjautua pilvipalveluun katsomaan näkymiä.

Orgaaninen data on pilvipalvelun tietokannassa, josta ohjelmiston koodi nostaa esiin yhteenvedot ja kokoaa lukemat vertailuihin. Käyttöliittymä ohjelmistossa toimii kuin tarjotin. Sen toiminnallisuuksilla ja erilaisilla sivunäkymillä käyttäjälle tarjoillaan vaihtoehtoja, joilla hän valikoi, mitä tietoja tarkastelee ja millaisin rajauksin. Pelkän seurattavuuden sijasta aletaan puhua ennakoitavuudesta ja ohjauksesta.

Kun ohjelmistoon on säädetty kriittisiä rajoja, näiden mittauspisteiden ja vertailuarvojen ylitykset tai alitukset aiheuttavat muutoksia käyttöliittymässä. Proaktiivinen pilvipalvelu ei vain näytä tietoa eri muodoissaan, vaan muuttaa käyttäjälle tarjottavia työkaluja sen mukaiseksi, mitä voidaan datan perusteella suositella seuraaviksi käytännön toimenpiteiksi.

comments powered by Disqus