Kiva, kun löysit meidät. Laitoimme teille valmiiksi yhteen palveluun kaiken tarvittavan.

1. Työsuhteiden elinkaari

MyGemilo-ohjelman HR-työtila perustuu työntekijöiden työsuhteisiin, jotka luodaan helpolla työsuhde-lomakkeella ja esitetään taulukkona. Löydät työntekijän työsuhteen kätevästi myös haulla. Jos mietit, miten voi automatisoida tai helpottaa henkilöstöhallinnon töitä, valitse MyGemilo.

2. Työnantajan ohjeet, perehdytys, työhyvinvointi ja työturvallisuus

Jo laki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijänsä riittävästi.

  • Työnantajan ohjeet: MyGemilossa jaetaan työnantajan yleisiä aina voimassa olevia ohjeita käsikirjalla, jonka sisällysluettelo ja käsikirjan sivut eivät vaadi yhtään koodausosaamista. Jaa esim. työterveyden yhteystiedot, palkkausjärjestelmän kuvaus ja upota käsikirjan sivuille videot. Tarvittaessa kuvita ohjeita valokuvilla tai piirroksilla.
  • HR-työtilan uutiset: Paranna työtyytyväisyyttä pitämällä henkilöstö sisäisen viestinnän avulla ajan tasalla yrityksenne ajankohtaisista asioista. Uutiset-työkalu on yrityksen tiedotteita varten ja sähköinen ilmoitustaulunne. Saatte korvattua sähköpostissa kirjoitetut ryhmäsähköpostit, joita ehkä aiemmin on lähetetty tiedotteena yhtiön asioista ja henkilöstöhallinnon ohjeistuksina.
  • Perehdytykset: Henkilöstön perehdyttäminen hoidetaan sähköisillä MyGemilo-perehdytyssuunnitelmilla. Perehdytys on riskienhallintaa mahdollisia myöhempiä ongelmatilanteita varten, mutta perehdytys ja riittävä työntekijän ohjeistus ovat työnantajan etu myös siksi, ettei työaikaa hukata kaiken kyselemiseen erikseen tai laatu kärsi vain siksi, että henkilö ei tiennyt, miten yrityksessänne kuuluu toimia.
  • Esimiestyön tukeminen: Lisää lähijohtaja (ent. esimies) työntekijänsä työsuhteeseen esimies-roolissa ja hän saa kokonaiskuvan oman yksikkönsä tai tiiminsä eli omien työntekijöittensä työsuhteista ja työsuhteiden hallintaan liittyvistä asioista. Esimiehen on MyGemilossa helpompi hoitaa työntekijöiden kanssa työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työtuntien seuranta ja työtuntiraportit, poissaoloista ja vapaista sopiminen, perehdyttäminen dokumentoidusti ja kehityskeskustelut.
  • Osaamisen kehittäminen: Työntekijä voi tarkistaa tietoja MyGemilosta, vaikka ei olisi työpaikalla. Kehityskeskustelun yhteinen malli tukee osaamisen kehittämistä yhtenäisesti koko yhtiössä.

HR-työtilassa teillä on työhyvinvointi-, työturvallisuus- ja työsuojelu-dokumentit yksissä kansissa. Koko henkilöstön ohjeistus on kätevämmin hoidettu Gemilo HR:ssä kuin sähköpostissa, jossa jo lähetettyä viestiä ei enää pysty muuttamaan.

3. HR:n digitaaliset prosessit

Työsuhteiden hallinta on sähköisessä prosessissa helpompi hoitaa. Tallessa menneet, voimassa olevat ja tulevat työsopimukset ja niihin liittyvät kirjalliset varoitukset. Tarvittaessa myös vahva sähköinen allekirjoitus. Työsuhde kokoaa lisäksi alleen automaattisesti henkilön työaikakirjanpidon, poissaolot, kehityskeskustelut, perehdytykset, joten saatte kokonaiskuvan paljon helpommin kuin vanhalla tavalla.

MyGemilo toimii paremmin kuin fyysinen ilmoitustaulu konttorilla tai tehtaalla, joka edellyttää, että henkilön pitää oikeasti kävellä taulun luokse. Mitä enemmän tehdään etätöitä tai työskennellään kentällä, sen tärkeämpää, että tieto tavoittaa työntekijän muuallakin kuin toimistolla tai tehtaassa. MyGemiloa varten riittää tavallinen älypuhelin tai tabletti, jossa on nettiyhteys ja selain. Työntekijöiden ei tarvitse ladata erillisiä sovelluksia (HR apps).