Ideasta toteutukseen

Rakastamme ideoita, koska ideoiminen on niin helppoa ja hauskaa. Vihaamme ideoiden toteuttamista, koska se pitäisi tehdä jo ennestään mahdottoman työkuorman ohessa.

- Tutkija Pauli Komonen blogissaan 26.11.2015

Komonen kirjoittaa asiaa. Tässä maassa ideoidaan mielellään. Se, että ideoita jätetään toteuttamatta, koska on mahdoton työkuorma, jäi mietityttämään. Entäpä jos ideoiden toteuttamatta jättäminen onkin syy työkuormaan? Eikö näissä tilanteissa vetoaminen työkuormaan ole kestämätön peruste?

Ideasta aiheutuu muutoksia, kun idea päätetään toteuttaa. Muutos aiheuttaa turvattomuutta. Ensimmäinen henkilö, joka joutuu hyväksymään turvattomuuden, on henkilö, joka päättää, mitä ideaa lähdetään viemään eteenpäin ja miten. Sen jälkeen turvattomuus leviää niihin ihmisiin, joiden vastuulle tulee viedä ideaa eteenpäin. Mistä joudumme luopumaan? Joudunko opettelemaan uutta? Entä jos emme onnistu?

Turvattomuuden ratkaisemisen jälkeen seuraava kriittinen kohta. on valita keinot, joilla toteutetaan idea.

Alkuperäinen idea saattoi olla huono, mutta oletetaan, että valittiin paras idea. Sitten erehdytään keinoista. Onnistujan erottaa epäonnistujasta siinä, että hän on valmis vaihtamaan keinoja: Hän ideoi uutta. Epäonnistuja häpeää ideaa, koska se alkaa näyttää virheelliseltä. Todellisuudessa vääriä saattoivatkin olla vain henkilöt, jotka valittiin viemään ideaa eteenpäin tai tapa, jolla ideaa lähdettiin toteuttamaan. Joskus aika voi olla väärä.

Emme suhtaudu ideoihin vakavasti, emme kunnioita niitä. Olemme oman elämämme juhasipilöitä: arastelemme toimeenpanon hetkellä. Meidän pitää keskittyä vain niihin ideoihin, jotka olemme valmiita ottamaan tosissamme.

- Pauli Komonen, 26.11.2015

Samaa mieltä. Millaisia ideoita sinä olet valmis ottamaan tosissasi?

Kysy myös, milloin viimeksi olette arvioineet, mitä kuluja ja seurauksia aiheutuu tai on jo aiheutunut, jos uutta ideaa ei toteuteta? Entäpä jos teillä ei ole enää varaa olla toteuttamatta ideaa? Tämän ymmärtäminen vie eteenpäin tehokkaammin kuin yksinkertaisempi laskelma pelkästä idean toteutuksen hinnasta. Aloita kokeilusta.

comments powered by Disqus