Järjestelmän konfigurointi

Hankitte järjestelmän, johon otitte tuetun käyttöönotto-projektin. Teknologiatoimittaja alkaa puhua järjestelmän konfiguroinnista ja mietitte, mitä järjestelmän konfigurointi tarkoittaa.

Ensimmäiseksi kannattaa huomioida, että järjestelmän konfigurointi ei tarkoita uusien ominaisuuksien kehittämistä. Tuotekehitys ja uusien ominaisuuksien tilaaminen ovat eri asia kuin järjestelmän. konfiguraatio.

Järjestelmän konfigurointi viittaa olemassa olevan järjestelmän asteusten ja ominaisuuksia muokkaamiseen, jotta järjestelmä vastaa sitä käyttävän yrityksen tarpeita. Konfigurointi voi sisältää seuraavia tehtäviä:

 • Järjestelmän parametrien asettaminen
 • Käyttöoikeuksien ja roolien määrittäminen
 • Integraatioiden luominen muihin järjestelmiin
 • Tietojen tuominen ja vieminen
 • Raportointiominaisuuksien määrittäminen

Uusien ominaisuuksien kehittäminen tarkoittaa uuden toiminnallisuuden luomista järjestelmään. Se voi sisältää seuraavia tehtäviä:

 • Uusien käyttöliittymä-elementtien suunnittelu ja kehittäminen
 • Uusien liiketoiminta-logiikkaa tukevien komponenttien kehittäminen
 • Tietokannan muutosten tekeminen
 • Testaus ja käyttöönotto

Järjestelmän konfigurointi on tyypillisesti nopeampaa ja helpompaa kuin uusien ominaisuuksien kehittäminen. Konfigurointi voidaan usein tehdä järjestelmän käyttöliittymän avulla eikä toimittaja välttämättä ole järjestelmän kehittäjä ja osaa tai saa edes tehdä uusia ominaisuuksia järjestelmään.

Järjestelmän konfigurointi voi olla hyödyllistä seuraavissa tilanteissa:

 • Kun yrityksen tarpeet ovat yksinkertaisia ja ne voidaan täyttää olemassa olevan järjestelmän ominaisuuksilla.
 • Kun yrityksellä on rajoitettu budjetti ja aika.
 • Kun järjestelmän toimittaja ei tarjoa uusien ominaisuuksien kehittämistä.
 • Kun palvelu on hankittu toimittajalta, joka ei itse osaa tai pysty kehittämään järjestelmää, jonka omistaa kolmas osapuoli.

Uusien ominaisuuksien kehittäminen voi olla järkevää seuraavissa tilanteissa:

 • Kun yrityksen tarpeet ovat monimutkaisia ja niitä ei voida täyttää olemassa olevan järjestelmän ominaisuuksilla.
 • Kun yrityksellä on budjetti ja aikaa uusien ominaisuuksien kehittämiseen.
 • Kun järjestelmän toimittaja ei tarjoa kaikkia tarvittavia ominaisuuksia valmiina, mutta pystyy toimittamaan uutta.
 • Kun uuden kehittäminen ei muodostu kalliimmaksi, vaan joissain tilanteissa on jopa edullisempaa kuin toisen toimittajan järjestelmän konfigurointi.

Järjestelmää kehittävä yritys harkitsee oman budjettinsa ja aikataulunsa sekä olemassa olevan järjestelmän perusteella, konfiguroidaanko olemassa olevaa järjestelmää vai kehitetäänkö uusia ominaisuuksia. Jos järjestelmään on liikaa teknologiavelkaa ja teknologia on vanhentunut, toimittajalla ei ole intressiä eikä välttämättä enää edes teknisiä mahdollisuuksia kehittää järjestelmään uutta.

Joskus kokonaistaloudellisesti edullisinta onkin vaihtaa vanha systeemi uuteen järjestelmään ja ottaa tuettu käyttöönotto.

Kirjoittajat

thumbnail_image thumbnail_image
Nimi Katri Lietsala
Tehtävänimike Toimitusjohtaja
Puhelinnumero 040 749 9072
Sähköposti
comments powered by Disqus