Toiminnanohjausjärjestelmä PK-yritykselle palveluliiketoimintaan

MyGemilo on monipuolinen, moderni ja turvallinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää riittävät työkalut projektimuotoista palveluliiketoimintaa tekevälle pk-yritykselle. Johtamisjärjestelmä on hyödyllinen pienellekin yritykselle, koska silloin oma liiketoiminta ei perustu enää tuntumaan, tapaan ja tuuriin.

Kokonaisvaltainen järjestelmä

MyGemilosta on saatavilla useita eri laajuisia paketteja. PK-yritykselle suosittelemme Asiantuntijayrityksen ERP -pakettia. Paketti sisältää vuonna 2022 jo alla mainitut ja Premium-asiakkaille tulee lisää uutta järjestelmään sitä mukaa, kun Gemilon tuotekehityksestä valmistuu:

 • Myynti: CRM ja visuaalinen myynnin prosessi myynnin tueksi (kaupat, tarjoustyökalu, yhteystietolistat segmentointiin, tuoteryhmät, tuotteet, hinnastot)
 • Tuotanto: Visuaalinen tuotannon prosessi, projektihallinta, tehtävähallinta, tuntikirjanpito, projektien riskiarvio, työtuntien laskutuksen tukityökalu
 • Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinnon prosessit: työsuhteet, poissaolot ja vapaat, rekrytointi. Palkanmaksu ja -laskenta hoidetaan MyGemilon ulkopuolisessa järjestelmässä.
 • Talous: Visuaalinen talouden prosessi, jossa organisoidaan ja seurataan sellainen yrityksen taloushallinto, joka ei ole kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Helpompi valmistella tilinpäätökset ja hoitaa pk-yrityksen kehitysprojektit, joita ei haluta käydä läpi työntekijöiden kanssa, mutta joista talousjohtajan, ylimmän johdon ja omistajien on tiedettävä.
 • Markkinointi: Visuaalinen markkinoinnin prosessi, jossa voi hoitaa esim. nettisivusto-projektia ja muita myynnin edistämiseen liittyviä asioita.
 • Yhteystiedot: Myynnin, tuotannon ja henkilöstöhallinnon jaettu osoitteisto

Sopivia tukityökaluja pk-yritykselle
sujuvoittamaan toimintaa

Eri liiketoimintaprosessien hoitaminen turvallisesti edellyttää työnantajalta yleensä aina jonkinlaiset erilliset työnantajan ohjeet työntekijöille ja olennaiset ohjeet poikkeavat eri liiketoiminta-alueilla sen lisäksi, että on yleisiä kaikille yhteisiä ohjeita, jotka esim. henkilöstöhallinto (HR) jakaa. Siksi MyGemilo on sähköinen käsikirja eli ns. Ohjeita-työkalu, jotta ohjeet on helposti julkaistavissa jokaiselle liiketoiminta-alueelle erikseen.

Liiketoiminnoissa on paljon asioita, joista kannattaa tiedottaa koko henkilöstölle. MyGemilossa kullekin liiketoiminta-alueella on Uutiset-työkalu, joka tekee ajankohtaisista asioista kertomisesta helppoa ja ohjaa organisaatiokulttuuriin, jossa tietoa jaetaan, jotta yhdessä ollaan kilpailijoita parempia. Vastuu sisäisestä viestinnästä ei ole modernilla työpaikalla vain viestinnällä, vaan kullakin liiketoiminta-alueella.

HR:n perehdytyssuunnitelma-työkalulla MyGemilossa varmistetaan, että työnantajan lakisääteinen velvollisuus on hoidettu ja työntekijä tuntee yrityksen arvot, toimintatavat, työtehtävänsä ja osaa toimia kriisitilanteissa oikein. Työsuhde kokoaa henkilön työaikaraportit, poissaolot ja vapaat, kehityskeskustelut, mahdolliset varoitukset ja työsuhteeseen liittyvät liitteet. Kaikkia ei voi päästää palkanlaskentaohjelmaan, siksi on hyvä etu, että MyGemilossa tärkeä työntekijään liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta esihenkilölle, työntekijälle itselleen, palkanlaskijalle ja on tallessa työnantajalle.

MyGemilo soveltuu toiminnanohjausjärjestelmäksi esim. yrityksille, joilla on jo kirjanpito- ja laskutusjärjestelmä, mutta ei käytössä ei ole vielä moderni, turvallinen toiminnanohjausjärjestelmä yrityksen eri liiketoimintaprosesseihin tai kun on hankittu jo ERP, mutta huomataan laskun olevan kallis, järjestelmän joustamaton ja on alettu kaivata jo parempaa henkilökohtaista asiakaspalvelua, jota isoilta jäteiltä ei saa.

Helppo hankintapäätös

 1. Voiko myyntiä, työtä, osaamista ja organisaatiota johtaa tuloksekkaasti yhdessä järjestelmässä? Kyllä.
 2. Voiko ottaa käyttöön ensin vain osaratkaisun, jos ei heti halua kaikkea? Kyllä.
 3. Saanko apua MyGemilo-ohjelman käyttöönotossa? Kyllä.
 4. Pystyttekö integroimaan MyGemilon muihin järjestelmiin? Kyllä.
 5. Oletteko kiva toimittaja, jolla on nopea asiakaspalvelu? Kyllä.
 6. Käytättekö myös itse omaa järjestelmää? Kyllä.
 7. Onko MyGemilo Suomessa kehitetty ja Gemilo suomalainen yritys? Kyllä.
 8. Toimiiko Gemilon kehittämä ohjelma sekä suomeksi että englanniksi? Kyllä.
 9. Hoidatteko myös järjestelmän ylläpidon ja varmuuskopioinnin? Kyllä.
 10. Pääsenkö teistä eroon, jos haluan? Kyllä.
 11. Sopiiko MyGemilo sopii osaksi Microsoft-ekosysteemiä? Kyllä.
 12. Voinko tilata omia tarjous- tai sopimuspohjia tai joustavasti kustomointia? Kyllä.

Kirjoittajat

thumbnail_image thumbnail_image
Nimi Katri Lietsala
Sähköposti
comments powered by Disqus