Kustomoitavat ohjelmistot - miten niitä kehitetään ja ylläpidetään

Gemilo Oy toimii Gemilo EIM -ohjelmistoperheensä kanssa markkinoilla, jossa yhtiö on ohjelmistotalon ja ohjelmistotuotteen välimaastossa. Niin kuin pitkän linjan IT-alan asiantuntija tänään luonnehti minulle puhelimessa, välimaastoon osuvat yhtiöt toimivat: "Paskalävessä." En käyttäisi samaa termiä, mutta ymmärrän, miksi joku voi noinkin karheasti ajatella.

Gemilo ei toimi helpossa bisneksessä, mutta tarvitseeko sen edes olla?

Yhtiö on ohjelmistotalo, joka toimittaa asiakkaille kustomoitavia järjestelmiä. Se, miten paljon on kustoimoitava, vaihtelee tuotannon mukaan.

Gemilon asiakkaat ovat hyötyneet toimintamallista, koska kustomoitava ohjelmisto säästää asiakkaan hankintaresursseja ja nopeuttaa toimitusta valmiiden komponenttien ja valmiiden työkalujen ansiosta. Se, mikä saadaan valmiina, on jo muiden asiakkaiden ja ohjelmistotalon itsensä käytössä testaamaa.

Tuotantokin on hyötynyt. Tehdyn työn tulokset eivät häviä, vaan jo tehdyn päälle (tai tilalle) saa kehittää uutta. Mitä kauemmin samaa ohjelmistoa on kehitetty fiksusti, sen isompi hyöty olemassa olevasta koodista (tuottavuus). Omaan työhön on tullut jatkuvuutta.

Jos on hölmöillyt, jäljet on siivottava, koska työ vaikeutuu, ellei tee kunnolla. Tässä tapauksessa on erinomaisen hyvä laadulle, että kukaan ei ehdoin tahdoin halua vaikeuttaa omaa työtään, vaan helpottaa.

Pitämällä asiakkaat uusimmassa versiossa ohjelmiston ylläpito onnistuu kohtuullisella kulurakenteella. Helpottaa toki tuotekehitystä ja testausta, kun ohjelmiston tuotekehitys-versioita ei ole liikaa hallittavana.

Sen sijaan, että yhtiöni

  • myisi ohjelmointi-resursseja ostopalveluna (ohjelmistotuotannon alihankintayritykset) ja/tai ohjelmistoprojekteja (ohjelmistotalot ilman omaa tuotetta) perustuen muiden ohjelmistotuotteisiin ja -komponentteihin, avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja -komponentteihin tai vain talolta tilattuun, itse tehtyyn ja asiakkaalta laskutettavaan koodiin (resurssien myyntiä itseltä ja omasta alihankintaketjusta),
  • toteutamme maksusta asiakasprojekteja, joiden rinnalla on ratkaistava, miten uusi asiakasprojekti tai asiakkaan pyytämä muutos yhdistetään sulavasti ohjelmistoon, jota ylläpidetään ja jatkokehitetään erilaisena kokonaisuutena muillekin kuin kyseiselle asiakkaalle, jolle on kehitysprojekti meneillään.

Liiketoiminnan kasvattamiseksi on mielenkiintoinen ajatus alkaa toteuttaa ohjelmistoprojekteja, joissa ei ole kustomoitavaa omaa ohjelmistotuotetta taustalla tai ajatus vuokrata ohjelmisto-osaajia asiakkaan omiin tiimeihin. Esimerkiksi Microsoft BI-projekteihin on saatavissa meidän kautta tekijöitä, kun työkielenä voi olla englanti. Jos tälle on kysyntää, otamme valikoimaan pysyvästi.

Tämä blogikirjoitus on ensimmäinen osa kolmen blogikirjoituksen sarjaa. Seuraavassa jutussani käsittelen

Jälkimmäisessä blogijutussa mietin

comments powered by Disqus