Toiminnallinen, kokonaisvaltainen intra

Toiminnallisessa intrassa on ideana, että intrassa tehdään töitä. Työnteosta ja töihin liittyvistä keskusteluista muodostuu intran sisältö. Työ on syy, jonka vuoksi intraan kirjaudutaan.

Työnteon lisäksi intrassa voidaan toki uutisoida ja tiedottaa perinteiseen tapaan, julkaista blogia (esim. yrityksissä tuoteomistajan blogi tuoteuutuuksista omalle henkilöstölle, toimitusjohtajan terveiset tai vaikkapa kunnassa kunnanjohtajan blogi vain henkilöstölle) ja jakaa sosiaalisen median tyyliin tilapäivityksiä, jotka ovat epävirallisempi, mutta sosiaalisen median kanavia turvallisempi tapa työnantajan näkökulmasta keskustella työnantajaan ja töihin liittyvistä asioista. että työn sivussa voidaan kertoa uusimpia uutisia ivusto-työtilojen sijasta ovat käytössä liiketoiminta-alueittain valitut työtilapohjat työkaluineen.

Alla lyhyt video, josta voi kurkata, miltä uudistettu Rubelliten navigaatio näyttää. Intranet brändätään asiakkaan omiin väreihin.Gemilo Intra kuuluu Gemilo EIM -moniohjelmistoon. Moniohjelmiston ideana on, että asiakas voi valita samaan palveluun tarvitsemansa työkalut yhdessä toimittajan kanssa. Siksi toisille asiakkaista Gemilo EIM Rubellite näkyy uudistuksena budjetti-työkaluun ja toisille intrana, joka voi olla toiminnallisen, kokonaisvaltaisen intran sijasta myös Sivusto.

comments powered by Disqus