Aikuisten työyhteisö

Korona muutti maailmaa. Asiantuntijayrityksissä ei enää puhuta, paljonko saa tehdä etätyötä, vaan siitä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa tehdä työtä. Tarkoituksenmukaisuutta haetaan yhteisellä ymmärryksellä. Onko kaikilla mielessä samalla tavalla, mikä on oman työpaikan yhteistä työtä, johon omalla asiantuntemuksellaan osallistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Omalle työyhteisölle sopivimpaan, yhteisen työn tapaan tarvitaan työyhteisötaitoja, sovittuja käytäntöjä ja toimiva etätyöalusta. Tarvitaan myös asenne, jolla uskaltaa ja saa kehittää yhteistä työtä asteittain paremmaksi osana arkea, ilman pitkiä projekteja.

Yhdessä muun työyhteisön kanssa

Kaikkien vastuulla on huolehtia, että yhteinen työ onnistuu omalla työpaikalla.

- Tämä on työelämän aikuisuutta! Se, miten me kollegat yhteensovitamme työmme, jotta voimme tehdä mahdollisimman paljon hyvää yhteistyötä ja toimitaan mahdollisimman hyvin yhteen, Tapani Riekki Filosofian Akatemiasta muistuttaa.

Ammattilainen ymmärtää olevansa vastuussa työstä asiakkaille, itselleen, lähijohtajalle, mutta ennen kaikkea työyhteisölle.

Olen samaa mieltä psykologian tohtori ja valmentaja Riekin kanssa. Häntä oli ilo kuunnella GTK 2.0: Uuden ajan äärellä -seminaarissa etänä. Lokakuun aurinko loimotteli männynoksien välistä. Istuin keittiössä aamupuurolla ja kuuntelin esityksen puhelimella YouTubesta.

Tapahtuma oli ollut jo tämän viikon tiistaina. En olisi tiennyt siitä ilman LinkedInin ystävällistä verkostoni jäsentä (Kiitos Anne Horila!).

Tällainen epäsynkroninen toiminta on tyypillistä myös kunkin työpaikan omissa töissä. Yksi työkaveri tietää enemmän kuin muut ja on jo tehnyt kokonaisuuden kannalta jotain olennaista, jota joku toinen tarvitsee oman työnsä osana tai ainakin tiedoksi, jotta saa osuutensa kokonaisuudesta eteenpäin.

Ilman hyvää viestintää ja vuorovaikutusta hyöty jäisi vain yhden ihmisen työpäivän arvoksi.

Kehittäminen osana arkityötä

Gemilossa keskustellaan yhteisestä työstä lähes viikottain viikkokokouksessa. Sen sijaan, että ohjelmistoyrityksessä kehitettäisiin vain uusia ominaisuuksia ohjelmistoon ja käytäisiin läpi bugeja ja asiakasprojekteja, mietimme usein myös tapoja, joilla yhteinen työ sujuu entistä paremmin.

Kun työ edistyy tiiminä kitkatta ja mukavasti kaikille, niin tuottavuus ja kannattavuuskin toteutuvat. Ei saa olettaa, että mikään sovellus tekisi kaiken tämän ihmisen puolesta. Teknologian lisäksi tarvitaan aina organisaation oma yhteisen työn malli: tavat, miten toimimme ja viestimme, jotta kunkin työ edistyy ja kokonaisuus on hallittavissa.

Työyhteisössä kannattaa ottaa tavaksi pohtia yhdessä, miten omalla työpaikalla saadaan työstä läpinäkyvää. Arvioikaa, mikä on selkeä konkreettinen tavoite niille työn käytännöille, joita noudatetaan omassa työssä, jotta yhteinen työ onnistuu.

Yhteiseen työhön sopivin malli

Tapani Riekin mukaan etätyö voi aiheuttaa apatiaa, jossa ihmiset siirtyvät Teams-palaverista toiseen ymmärtämättä työnsä merkityksellisyyttä. Se rapauttaa yhteisöllisyyttä.

Ihmisellä pitää olla tarkoitus ja syy, miksi kokouksessa ollaan ja kokoukselle tavoite, mitä siitä seuraa lopputuloksena. On hyvä ymmärtää, että meillä jokaisella on oma mielekäs tapa toimia, mutta yhteisen työn onnistumiseksi, pitää pystyä kompromisseihin ja alkaa ajatella myös omaa työtään yhteisen työn kautta.

Arkinen kehittäminen on osa mukavaa, toimivaa työyhteisöä.

- Etsitään työn kannalta olennainen tapa tehdä työtä. Päätetään yhteinen työ edellä, Riekki tiivisti.

- Miten toimitaan, kun lähtökohtana on läpinäkyvyys? Kun on selkeä tavoite maksimoida keskittynyt, itsenäinen työ ja liikkuvuus, mutta niin että saatavuus ja yhteistyö eivät heikkene? Yhteinen työ tässäkin edellä! Riekki selventää.

Työelämän aikuistuminen tarkoittaa, että ihminen on valmis oman työn läpinäkyvyyteen, koska työn seurattavuutta parantaa, että keskeneräinenkin "vain minun työni" saa näkyä muille.

Aikuistuminen on vastuunottoa työpäivän aikatauluista. Ei mietitä vain henkilökohtaisen elämän kautta omaa työpäivää. Ollaan valmiit huomioimaan, että muidenkin työyhteisössä tulee tietää, mitä tällä ja ensi viikolla tehdään tai mitä viime viikolta jäi tekemättä.

Etenkin monimutkaisissa, usean eri tekijän asiantuntijaprojekteissa, mutta myös tuotannon projekteissa jonkun toisen työ on tyypillisesti joko jumissa tai etenee sen mukaan, mitä kollegalta valmistuu ja milloin. Jonkun työ on yleensä myös kertoa eteenpäin ja miettiä usean muun ihmisen aikataulut uusiksi, jos kaikki ei menekään niin kuin oli suunniteltu. Tällainen kokonaisuus on "yhteistä työtä".

Riekin resepti työyhteisöille on yksinkertainen ja toimiva.

- Pitää enemmän miettiä muita ja viestiä yhteisen työn onnistumiseksi, kysyä tarvitseeko joku apua.

Kirjoittajat

thumbnail_image thumbnail_image
Nimi Katri Lietsala
Tehtävänimike Toimitusjohtaja
Puhelinnumero 040 749 9072
Sähköposti
comments powered by Disqus