ESIMERKKEJÄ GEMILON TOIMITTAMISTA RATKAISUISTA

Ohjelmiston vai paremman prosessin käyttöönotto

- tehdään koko juttu

Asiantuntijayrityksen ERPhenkilöstöhallinnon digitalisointi, tuloksellinen myynti, sisäisen tiedotuksen kehittäminensujuvat prosessit

Ohjelmointiprojektit, tilaustyöt

Gemilo koodaa tilauksestanne esimerkiksi yksittäisiä uusia ominaisuuksia, muuttaa käyttöliittymää, toteuttaa uusia näkymiä ja asiakirja-/sivupohjia, integroi, yhtenäistää ja parsii dataa valmisohjelmiston räätälöimiseksi teille sopivaksi. Voimme aloittaa työt myös Excelien pohjalta, jos teillä on ennestään ollut johtamisjärjestelmänä taulukkolaskenta-ohjelma.

Integraatiot ulkopuolisiin palveluihin, jotta kokonaisprosessi on sujuva. (esim. REST API)

Onko teillä asiointi-, hyväksymis- tai tiedonkeruu- ja -käsittelyprosessi, joka voisi olla ihmisille helpompi ja oikein digitalisioituna tuottaa enemmän hyötyä vähemmällä käsityöllä? Laita meille viestiä.