ESIMERKKEJÄ GEMILON TOIMITTAMISTA RATKAISUISTA

Ohjelmiston vai paremman prosessin käyttöönotto

- tehdään koko juttu

Helpompi toiminnanohjaus, tuloksellinen myynti, sisäisen tiedotuksen kehittäminen, osaamisen kehittäminen

Ohjelmointiprojektit, tilaustyöt

Gemilo koodaa tilauksestanne esimerkiksi yksittäisiä uusia ominaisuuksia, muuttaa käyttöliittymää, toteuttaa uusia näkymiä ja asiakirja-/sivupohjia, integroi, yhtenäistää ja parsii dataa. Valikoima valmisohjelmistoja, joilla voitte syventää ja laajentaa palvelua. Yksi palvelu, mutta monta järjestelmää samassa! Integraatiot ulkopuolisiin palveluihin, jotta kokonaisprosessi on sujuva.

Onko teillä asiointi-, hyväksymis- tai tiedonkeruu- ja -käsittelyprosessi, joka voisi olla ihmisille helpompi ja oikein digitalisioituna tuottaa enemmän hyötyä vähemmällä käsityöllä? Laita meille viestiä.