Onnistuneen systeemin edut yritystoiminnassa

Kuva Mingwei Lim / Unsplash

Yritystoiminnassa saa valtavan kilpailuedun, kun oma systeemi toimii paremmin kuin muilla. Oikeanlainen systeemi tuo turvaa, nopeutta, tehokkuutta ja parantaa tuottavuutta.

Systeemiin liittyy nykypäivänä aina automaatio ja data-ohjautuvuus. Yrityksen jo olemassa olevan datan perusteella pystytään kokoamaan tietoja, joista on apua liiketoimintaprosessien eri vaiheissa ja liiketoiminnan johtamiseen.

Oikealla systeemillä voi yrityksensä toimintaa suoraviivaistaa niin, että systeemi vähentää turhaa käsityötä operatiivisesta toiminnasta ja johto saa tarvitsemansa raportit silloin, kun niitä tarvitsee. Toimiva systeemi auttaa yleensä myös organisaatiorakenteen kanssa ja saa liiketoimintayksiköt toimimaan saumattomasti yhteen ei vain oman, vaan koko organisaation menestykseksi.

 • Onnistunut systemi suoraviivaistaa työtä niin, että kriisit ja ei-toivotut tapahtumat osuvat kohdalle entistä harvemmin.
 • Jos kriisi tai ei-toivottu tapahtuma kohdataan, on olemassa jo systeemi, jota noudatetaan ja näin nopeutetaan kriisitilanteessa ratkaisua ja paluuta ns. normaaliin. Samalla ennaltaehkäistään vahingon sivuvaikutuksia.
 • Kukin yksikkö toteuttaa oman osansa systeemissä ja systeemi tukee prosessien polutusta liiketoimintayksiköstä toiseen.
 • Jokaisessa liiketoimintayksikössä tiedetään selkeästi, mikä on vaadittu, odotettu lopputulos ja saavutettiinko se.
 • Valmiiden mallien avulla systeemi säästää työaikaa ja nopeuttaa toteutuksia.
 • Systeemi tekee näkyväksi paitsi lopputulokset ja niiden laadun, myös työn, jota on tehty. Tämä on monessa organisaatiossa isoin muutosvastarinnan aiheuttaja. Tekijät eivät ole tottuneet ajatukseen, että muut tietävät, mitä he tekevät. Suoraviivaisen liiketoiminnan systeemissä keskeneräisyys on ihmisille töissä sallittua ja jopa kuuluu asiaan tietyssä vaiheessa prosessia. Läpinäkyvyys estää tietokatkoja.
 • Yrityksessä, joka johtaa toimintaansa tiedolla ja datalla, tieto rakentuu systemaattisesti liiketoiminnan ehdoilla.
 • Systemaattisesti toimiva yritys on menestyksekkäästi suoraviivaistanut liiketoimintansa miettimällä systeeminsä ja varmistamalla, että systeemi on olemassa myös teknisesti, vaikka käytössä olisi useita eri tietojärjestelmiä, sovelluksia ja tietokone-ohjelmia.
 • Suoraviivaistaminen onnistuu, koska tähän kaikkeen on johdon tuki ja johto näyttää myös itse esimerkkiä.
 • Kirjoittajat

  thumbnail_image thumbnail_image
  Nimi Katri Lietsala
  Tehtävänimike Toimitusjohtaja
  Puhelinnumero 040 749 9072
  Sähköposti
  comments powered by Disqus