Eri liiketoimintayksiköiden saumaton yhteistyö

Kuva Aedrian / Unsplash

Menestyvät yritykset kehittävät liiketoimintayksiköidensä toimintaa niin, että yksiköiden toiminnassa on mahdollisimman vähän kitkaa ja mutkia, jotka aiheuttaisivat paljon esimerkiksi käsin hoidettavia rutiineja tai tietokatkoja yksiköstä toiseen.

Yritys saa tehokkaammaksi liiketoimintaansa, kun liiketoimintayksiköiden yhteistyö sujuu saumattomasti. Mitä suoraviivaisempaa liiketoimintayksiköiden yhteistyö on, sitä todennäköisempää, että yritys menestyy liiketoiminnassaan paremmin kuin kilpailijat ja yrityksen johtaminen helpottuu. Yrityksessä saadaan enemmän aikaiseksi, vähemmillä virheillä. Pystytään nostamaan laatua. Saavutetaan tai jopa ylitetään määrälliset tavoitteet.

Kun yksiköiden yhteistyö on saumatonta ja yhteinen ymmärrys löydetty, yksikään yksiköistä ei hidasta toisen yksikön toimintaa, vaan tukee yritystoimintaa onnistumalla yhdessä.

Yksiköiden yhteistyö on seurausta yrityksen systeemistä eikä vain ihmisistä. On välttämätöntä, että teknologiat, joita yritys käyttää liiketoiminnassaan, tukevat sujuvasti yrityksen valitsemaa voittavaa systeemiä ja että tässä systeemissä on kaikki mahdollinen tuki yksiköiden yhteistyölle.

Yrityksen tietojärjestelmissä tämä kaikki tarkoittaa eri järjestelmien integraatioita ja liiketoimintaan liittyvän datan tietorakenteiden selkeyttämistä. Kerätty ja kerääntyvä tieto on oikeasti oltava uudelleen käytettävissä eri yksiköissä kunkin yksikön vaatimusten mukaisesti ja niin, että tieto palvelee koko organisaatiota eikä vain kyseistä yksikköä, jos tiedolla on merkitystä kyseisen yksikön ulkopuolella.

Ihmisille hyvä systeemi tarkoittaa selkeämpiä prosesseja, mallipohjia ja menettelytapoja, jotka jokaisella on osana päivittäistä työtä niissä työkaluissa ja näkymissä, mitä oma työ edellyttää. Yksiköiden yhteistyötä tuetaan tekemällä näkyväksi prosessin kohdat, joista tieto tulee etenemään toiselle yksikölle ja sellaiset työkalut, joissa yksiköt tekevät jo yhdessä töitä alusta alkaen.

Tieto tarvitaan ajallaan eri liiketoimintayksiköissä kunkin liiketoimintayksikön vaatimusten mukaisena. Siksi kaiken kruunaa tai kippaa nurin data eli yrityksen liiketoiminnassa liikuteltavat tiedot ja tiedon osat, joiden perusteella yritystä johdetaan ja kaikenlainen yhteinen työ, jonka perusteella yritys toimii ja josta jää enemmän tai vähemmän järkevässä muodossa tietoa talteen keskusteluina, työmääräyksinä ja ohjeina riippuen järjestelmistä, jotka yritys on sallinut eri yksiköissä.

Systeemi toimii, kun liiketoimintayksikössä kertyy ja jatkojalostetaan dataa tiedoksi tavalla, joka luo arvoa yksittäisen tekijän tai tiimin lisäksi koko liiketoimintayksikölle ja hienoimmillaan koko organisaatiolle. Tehokkaassa dataohjautuvassa mallissa samaa dataa saadaan kierrätettyä yksiköstä toiseen. Ei hukata enää ihmisten työaikaa saman tiedon luomiseen uudelleen ja uudelleen ja ns. pimeä data puuttuu.

Tiedon siirtyminen saumattomasti yksiköstä toiseen ei ole yksi konkreettinen lisätyö muiden ohessa työntekijöille enkä tarkoita, että pitää palkata pari uutta ihmistä tekemään tiedonhallintaa ja tiedon jatkojalostamista, vaan sitä, että oikealla datarakenteella ja systemaattisesti käytetyllä systeemillä organisaatio saa lisäarvon toiminnassa pyöritetystä tiedosta automaattisesti.

Kirjoittajat

thumbnail_image thumbnail_image
Nimi Katri Lietsala
Tehtävänimike Toimitusjohtaja
Puhelinnumero 040 749 9072
Sähköposti

Avainsanat

comments powered by Disqus