Yrityksen johtaminen tuotepohjaisen tuntiseurannan avulla

Tuotepohjainen työtuntien raportointi tarkoittaa toimintamallia, jossa työpaikalla halutaan seurata ja analysoida työtunteja tiettyjen tuotteiden avulla. Se auttaa johtamaan ihmisiä ja liiketoimintaa tuotevetoisesti, kun perinteisesti on ehkä ajateltu, että liiketoimintaa johdetaan tuotevetoisesti vain sillä, että keskitytään tuotteistamaan palvelut tai tuotteet myyntiä varten.

Tuotepohjaisen tuntiseurannan etuna on, että voidaan nähdä, onko työaika investoitu niihin kohteisiin, joihin strategisesti oli tarkoituskin investoida työaikaa. Tuotevetoisesta työajanseurannasta saadaan helpotusta myös laskutukseen. Asiakasprojektit ja yksittäiset toimeksiannot saa laskutettua tuotteiden perusteella tarkasti, vaikka laskutetaan henkilöiden tunteja.

Tuotevetoinen ajattelu helpottaa oman työn johtamista, koska työajan jakautuessa eri tuotteille tuntijaon visualisointi auttaa hahmottamaan nopeasti, mikä kiireen aiheuttaa tai mikä vie eniten tai vähiten aikaa omasta työpäivästä. Se, mitä asialle tehdään, on johtamiskysymys. Tuotepohjainen tuntiseuranta antaa tarvittavan datan, joka hyviin päätöksiin tarvitaan.

Miksi on tärkeä ymmärtää, mistä oma työpäivä koostuu? Siksi, että ihminen voi huomaamattaan alkaa painottaa tiettyjä töitä, joiden osuus omasta työpäivästä kasvaa liian suureksi suhteessa hyötyyn tai ihmisen työpäivä voi sisältää paljon hukkaa, joka kannattaisi automatisoida tai muuttaa jotain tavassa tehdä tiettyjä työtehtäviä, jotta työpäivä tai työviikko rakentuu järkevämmin.

Perinteisissä ajanseurantajärjestelmissä työntekijät kirjaavat tunnit eri toimintoihin ilman, että näitä tunteja liitetään suoraan konkreettisiin lopputuloksiin.

Tuotepohjaisessa työtunnin raportoinnissa painopiste siirtyy itse tuloksiin tai tuotteisiin, joita yksilöt, tiimit tai yksittäiset henkilöt saavat aikaan. Tarkka tuntiseuranta on jo pitkään ollut merkityksellistä aloilla, joissa työn arvo on vahvasti sidoksissa lopputuotteisiin. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ohjelmistokehitys, sisällöntuotanto tai projektikohtainen konsultointi.

Tuotepohjainen työajanseuranta sopii myös muille aloille. Työaikaa ei ole ehkä osattu katsoa vielä investointina, vaikka aika on rahaa. Niin kauan kuin työaikaa seurataan vain lakisääteisenä pakkona tai vanhentuneilla systeemeillä, organisaatio joutuu jälkikäteen keksimään, mistä tietäisi, toimiiko oma organisaatio strategian mukaisesti. Tuotevetoisella tuntiseurannalla mittarit olisivat jo valmiina päättäjille ja dataa kertynyt koko ajan.

Haluatko jutella, millaisilla tuotteilla saa helpotettua oman yrityksen johtamista strategian mukaisesti? Soita minulle tai jätä viesti.

Kirjoittajat

thumbnail_image thumbnail_image
Nimi Katri Lietsala
Tehtävänimike Toimitusjohtaja
Puhelinnumero 040 749 9072
Sähköposti
comments powered by Disqus