Intranet ja verkkosivut PK-yrityksen tärkeimmät viestintäkanavat

Tomi Terentjeff // Pienet ja keskisuuret yritykset kokevat verkkosivunsa olevan edelleen tärkein ulkoisen viestinnän väline ja intran toimivan merkittävimpänä sisäisen viestinnän kanavana. Tapaamamme yritykset ovat kertoneet heille tulleen verkon kautta yhteydenottoja aina vain enemmän kuluneen vuoden aikana.

Intranetit ovat tulleet jäädäkseen sisäisen viestinnän kanavaksi. Nykyisin useissa yrityksissä pohditaan intranetin uudistamista, sillä vanha 2000-luvun alkupuolelta hankittu intra on tullut tiensä päähän. Uudet intranetit toimivat enemmän työskentely-ympäristöinä kuin pelkkänä yksisuuntaisena tiedotuskanavana tai dokumenttivarastona. Tiimikeskustelut, vuorovaikutuksellinen tiedottaminen sekä yhteisöllinen dokumenttien työstäminen ovat selkeästi lisääntymässä. Niiden arvo on helposti perusteltavissa. Uudet työkalut ja työtavat paitsi lisäävät työtehoa, ne parantavat tiedon kulkua ja hallittavuutta.

Sosiaalisen median yritykset Gemilo Oy ja Intosome Oy sekä Viestintätoimisto Tulus Oy toteuttivat kevään 2011 aikana verkkokyselyn sosiaalisesta mediasta. Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon ja miten yritykset käyttävät sosiaalista mediaa jayhteisöllisiä työkaluja. Kysymyksissä painotettiin sosiaalisen median merkitystä markkinoinnin ja sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineenä.

Verkkokysely suunnattiin yritysjohdon, viestinnän ja markkinoinnin sekä tietohallinnon päättäjille yrityksissä. Kyselyyn osallistui141 yritystä aina pk-sektorin yrityksistä yli 250 hengen yrityksiin.

Voit ladata kyselyn tulokset tai katselmoida niitä suoraan osoitteessa http://51.fi/kyselytulokset. Virallinen tiedote aiheesta löytyy osoitteesta http://www.tulus.fi/tiedote_viestintakysely_2011.html

comments powered by Disqus