Vinkkejä, miten kehitetään liiketoimintaa - Case Kone

Kun johtaja haluaa johtaa ihmisiä, johtaja voi olla yhtä aikaa vaativa, huolehtiva ja silti inspiroida. Johtajalla on paremmat mahdollisuudet saada yhtiö menestymään, kun hän

  • pystyy rakentamaan luottamusta,
  • toimintaa ohjaa selkeys,
  • henkilö itsekin asennoituu myönteisesti
  • ja osaa toimia tavoitteellisesti.

On monia tapoja mitata, onko oma yhtiö hyvässä vai erinomaisessa kuosissa. Matti Alahuhta kertoi odottaneensa Koneella tuloksia aina eniten asiakastyytyväisyydestä ja työntekijätyytyväisyydestä. Muita tärkeitä mittareita olivat kasvu, talousluvut verratuna kilpailijoihin ja kestävä kehitys.

Alahuhta nosti hyvin esiin, että joskus menestystä ei estäkään huono strategia, vaan se, että hyvä strategia jäi liian kauas käytännön liiketoiminnasta. Jotta strategia muuttuu käytännöiksi, Koneella päätettiin 5 kehitysohjelmaa. Ne mahdollistivat Alahuhdan mukaan selkeät tavoitteet, mutta tarpeeksi avarat näkymät. Ohjelma kesti kolme vuotta, koska kolmessa vuodessa ehtii kehittää toimivia ratkaisuja. Jokaisella ohjelmalla oli avainhenkilö ohjelman omistajana.

Yhtiöllä oli silloin yli 26 000 ihmistä. Koneen johtajat pitivät kasvotusten tapaamiset, joissa työntekijöiden kanssa käytiin läpi, mikä on henkilön oma rooli yrityksessä. Luotiin uusi organisaatiorakenne ja ihmisten paikkoja vaihdettiin, jotta saatiin sopivat ihmiset sopiviin tehtäviin. Samalla uudistettiin muitakin käytäntöjä ja muutos oli hyväksi.

- Päätökset ihmisiin liittyen ovat isoimpia päätöksiä missä tahansa yrityksessä. Mitä enemmän on ihmisiä työtehtävissä, joista he ovat kiinnostuneita, sen enemmän voimaa yrityksellä on. Matti Alahuhta, Nordic Business Forum 2014.

Menestys voi jäädä saavuttamatta esimerkiksi Kiinan ja Intian kaltaisilla isoilla markkinoilla, jos yhtiö kierrättää ihmisiä avainrooleissa liian nopeasti. Alahuhta muistuttaa, että ihmisille pitää antaa riittävästi aikaa oppia tuntemaan markkinat.

Matti Alahuhta kertoi, että organisaatiokulttuuria voi kehittää ihmisiin liittyvillä päätöksillä, mutta tarvitaan myös arvot, jotka otetaan organisaatiossa käyttöön. Onnistuakseen arvon pitää olla inspiroiva ja ymmärrettävä.

Niinpä kehitysohjelmien ja tehtäväkierrätyksen lisäksi Kone määritteli arvot. Koneen arvot ovat nykyisin asiakkaan ilahduttaminen, tahto uudistua, into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen. Nordic Business Forumissa Matti Alahuhdan englanninkielisessä listassa oli mainittu Winning together. Sen suora käännös voisi olla myös voittamista - paljon kilpailullisempi tavoite kuin onnistuminen.

Menestyksen varmistamiseksi selvitettiin kilpailutekijöitä. Koneessa päätettiin priorisoida palveluissa turvallisuutta ja laatua. Valittiin selkeä visio, jolla eri maanosissa työskentelevät ihmiset saatiin näkemään yhtiön mahdollisuudet ja sitoutumaan yhtiön kehittämiseksi haluttuun suuntaan.

Kone on hyvä esimerkki myönteisestä kierteestä, joka saatiin johdonmukaisilla toimilla liikkeelle. Organisaatio osasi suunnata voimat oikein saadakseen aikaan uutta luovan työyhteisön. Alahuhta sivusi ilmiötä näin: Mitä edistyneempi yritys, sitä enemmän aletaan nähdä mahdollisuuksia kehittyä vielä lisää. Jo huomatut mahdollisuudet motivoivat, ja ihmiset näkevät helpommin uusia mahdollisuuksia nykyisten tunnistettujen lisäksi.

Matti Alahuhdan asennetta tarvittaisiin Suomeen lisää! Hän näkee vaikeat ajat erinomaiseksi mahdollisuudeksi rakentaa yhtiölle lisää kilpailuetua, kunhan johto ymmärtää tilanteen ajoissa.

Mietin että Alahuhdan neuvot ovat sovellettavissa muuallekin kuin kasvuun ja yhtiön kehittämiseen. Kun organisaatio on hankkinut esimerkiksi uuden sosiaalisen intranetin tai muita ohjelmistoja. Ihmisille kannattaa 1) antaa aikaa oppia, 2) selkiyttää arvot, joihin hankinta liittyy ja 3) auttaa muuttamaan käytäntöjä selkeällä visiolla, jota tuetaan käytännön tapaamisilla.

Alahuhta johti vuosia Konetta. Hän sai The Business Leader of Europe -palkinnon vuonna 2009. Tämä blogikirjoitus perustuu Alahuhdan key note -esitykseen Nordic Business Forumissa Helsingissä. Tapahtumaan osallistui yli 5300 vierasta.

comments powered by Disqus