Aktiivinen, dokumentoitu, seurattu yhteisöviestintä osaksi jokaista organisaatiota

Soitin tänään tuhansien ihmisten työpaikkaan kysyäkseni, onko kaupungissa käytössä kaupungin yhteinen osoitteisto, josta tiedetään, mitä on menossa ja kenen kanssa. Ei ollut.

Tunteeko ja tietääkö organisaatio omat verkostonsa? Kysymykseni livahti ohi.

Puhelimeen vastasi kiireinen, oman asiansa osaava ihminen. Hän kertoi, että heidän organisaatiossaan viestintä hoitaa kaiken viestinnän ja vastaa nettisivuista.

Pökerryin. Myyntijantteri haluttiin ohjata nopeasti pois omalta työlistalta. Jälkeeni oli varmasti tulossa kymmenen uutta soittajaa. Yksi sihteeri toimi portinvartijana päättäessään, kenen asia koetaan tarpeeksi tärkeäksi esitellä eteenpäin.

Tämä asia on teille tärkeä! Se ei ole vain asia, joka kannattaa esitellä eteenpäin, vaan keino viedä koko organisaatiota eteenpäin johtamalla asiakaskokemusta ja kumppanuuksia.

Ota yhteisöviestinnästä tehot irti täysillä

Yhteydenpidon ja yhteistyön järjestelmällinen hallinta ovat kumppanuuksien johtamisen perusaskeleet. Yksinkertaista, mutta huonolla tolalla suurimmassa osassa organisaatioita.

Tuntemalla organisaatiot paremmin saavuttaa kilpailuetua, olipa kyse toimittajaketjusta, asiakaskokemuksesta tai kauppojen tekemisestä. Tuntemalla ihmiset ja heidän tilanteensa paremmin saa vielä selkeämmät askelmerkit rimalle, jonka yli leiskautetaan onnistuneen ponnistuksen jälkeen.

Se, että yksittäisellä ihmisellä on organisaatiossanne verkostot hallussa, ei ole yhteistyön ja yhteydenpidon järjestelmällistä hallintaa kuin tämän yksittäisen ihmisen osalta. Tarvitaan tapa jakaa verkostot koko organisaation tasolla niin, että tieto oikeista organisaatioista ja oikeista henkilöistä on saatavilla silloin, kun tietoa tarvitaan ja siinä työssä, missä tätä tietoa tarvitaan. Toimintamalli on koko organisaation läpäisevä.

Yhteystieto ei tunne organisaatiorajoja, ellette itse rajaa niin.

Aktiivisen, hyvin hoidetun yhteisöviestinnän ansiosta organisaation verkostot voivat paremmin ja kontaktinne auttavat teitä saavuttamaan, mitä kulloinkin lähdettiin tavoittelemaan.

Dokumentoidun ja seuratun yhteisöviestinnän ansiosta oikeat yhteyshenkilöt ja sopivat organisaatiot asioiden hoitamiseksi löytyvät nopeammin kuin ennen. Pitkäjänteinen kehittäminen on helpompaa. Vastuu omasta työstä korostuu, mutta se on hyvä asia.


Haluatko tietää data-analytiikasta ja kumppanuuksien johtamisesta lisää? Sovi tapaaminen Gemilon toimitusjohtajan kanssa. Lisätiedot: Gemilo Oy:n perustaja, toimitusjohtaja Katri Lietsala, puhelin 040 749 9072.

Valokuva Gemilon yritysblogin jutussa: Raimo Lietsala

comments powered by Disqus