Asiallinen yhteys - henkilötietojen käsittely

Katseltiin työporukalla Gemilon toteuttamasta ohjelmistosta käyttäjien asiayhteyksien määrää tänään. Tietosuoja-työkalumme etsii automaattisesti henkilötietojen asiayhteydet reaaliajassa.

Jokaisen asiayhteyden löytää seuraamalla polkua ja erillisestä taulukosta nähdään, millaisesta asiayhteydestä on kyse. Henkilötieto voidaan poistaa poistopyynnön jälkeen asiayhteyksistä nappia painamalla, ellei käsittelyperuste, pysyväisarkistointi sitä estä.

Alla on esimerkki yksittäisten käyttäjien asiayhteyksien määrästä eräästä Gemilo EIM-asennuksesta. Henkilötietoa käytettiin työntekijän ensimmäisen työpäivän aikana jo 17 kertaa. Voitte arvata millainen määrä asiayhteyksiä kertyy vuosien aikana.

Olemme kehittäneet viime vuodesta saakka Gemilo EIM -ohjelmistoon GDPR-työkaluja. Tavoitteena on helpottaa käytännön arkea ja tehdä tietosuojasta sisäänrakennettu ohjelmistoon, niin että asiayhteydet, käsittelyperusteet ja henkilötietolähteet ovat hallinnassa ja tarvittaessa näytettävissä.

Visiona on saada aikaan operatiivinen digitaalinen toimintamalli, joka ei jää selosteen ja dokumentaation tasolle, vaan ohjaa toimintaa ja auttaa vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Nyt jo hyvä. Tästä tulee erinomainen. Kiitos tiimi ja hyvää viikonloppua kaikille!

Avainsanat

comments powered by Disqus