Hankintapäätös ohjaa talouskasvua

Kymmenen uutiset nosti esiin tulevaisuuden tutkija Risto Linturin huolen, että johtavista poliitikoista liian harva tietää mahdollisuuksista, joita teknologia tarjoaa. Taloustilanteen kohentamiseksi maassamme pitäisi Linturin mielestä:

1. Omaksua uudet teknologiat
2. Kehittää asioita teknologian päälle.

- Jos ei omaksuta itse näitä teknologioita, yritetään kehittää vientituotteita museossa. Se alkaa olla nyt tilanne. Risto Linturi, tulevaisuuden tutkija, Kymmenen uutiset 3.5.2016

Veikkaan, että Suomessa menee taloudessa lujempaa, kun hankintoja jätetään keskittämättä pääasiassa ulkomaisten suuryhtiöiden ohjelmistotuotteisiin, joista eräällä nimeltä mainitsemattomalla yhtiöllä lienee jo monopoliasema julkishallinnossa. Olisi mielenkiintoista nähdä, mikä mahtaa olla tällaisten hankintojen yhteisarvo.

Kannattaa ostaa enemmän kotimaista. Jokainen julkishallinnon tilauspäätös on keino vaikuttaa markkinoihin.

Mietitään vielä lopuksi, mitä tarkoittaa teknologian päälle kehittäminen?

Ajattelen vaikkapa sähköistä taloushallinto-ohjelmistoa. Taloushallintaohjelmisto ei ole tiedoston hallintaa, vaan tiedonhallintaa. Järjestelmä sisältää dataa, jota kerätään riittävällä tarkkuudella ja josta siksi voidaan kootaan tarvittavia ennakointi- ja raportointinäkymiä. Sellaisen teknologian päälle on helppo kehittää omaa toimintaansa. Samalla tavalla kannattaa purkaa osiin kaikki tekeminen, kun lähdetään sähköistämään toimintaa.

Luettavaa: Hallitsetko tiedostoja vai tietoa?

comments powered by Disqus