Gemilon kova tuoteuutuus: Myynnin johtaminen myyntiputkessa

Lisävauhtia myyntiin! Gemilo EIM -tuoteuutuus on myyjille ja myyntiä seuraaville erinomainen työkalu, joka tukee myynnin johtamista. Helppokäyttöinen, sujuva ja tehokas CRM-pilvipalvelu sopii yrityksille, joissa halutaan

  • lämmittää liidistä maksava asiakas
  • helpottaa myyjän työtä, jotta myyjä saa enemmän kauppaa
  • tietää avoinna olevien kauppojen määrä ja uudet asiakkaat
  • nähdä voitettujen, hävittyjen ja peruttujen kauppojen määrä.

Myyntiputken hallinta

Gemilon toteuttama myyntiohjelmisto antaa pääkäyttäjän lisätä järjestelmään myyntiputkia (engl. sales pipeline). Myyntiputki sisältää vaiheistuksen, jossa edetää putkessa eteen- tai taaksepäin. Myyntiputken käyttö on helppoa. Myyntiputki korvaa excelit ja kansiorakenteet, joissa on aiemmin seurattu myyntiä ja tilalle tulee reaaliaikainen näkymä, josta tiedetään, miten myynti sujuu.

Myynnin vaiheistus

Kun kauppa saadaan neuvoteltua kotiin nopeammin kuin myyntiputken vaiheistus edellyttää (esim. jo ensimmäisessä puhelussa tilaus), kauppa merkitään voitetuksi kaupaksi heti eikä koko putkea tarvitse kliksutella läpi, koska lopputuloshan on jo erinomainen ja tiedossa. Tärkeää on tunnistaa myös pieleen menneet kaupat tai ne, jotka peruttiin.

Kun kauppaa hierotaan päiviä, viikkoja, kuukausia - joillakin toimialoilla joskus jopa vuosia - kauppaan tallentuu koko myyntihistoria kyseisestä kaupasta. Riittävät taustatiedot helpottavat neuvotteluja ja liidin pitämistä lämpimänä. Tiedetään paremmin ja helpommin, missä mennään ja kenen kanssa. Muistetaan hoitaa kauppaa eteenpäin, vaikka kauppoja olisi meneillään useita samanaikaisesti.

Diili eli kauppa

Myyjä lisää uuden kaupan (engl. deal, vapaammin suomeksi diili), jota aletaan seurata putkessa.

Kauppa etenee myyntiputkessa niiden vaiheiden läpi, jotka yhtiönne on päättänyt itse. Käytössä on myös myyntiputki valmiilla vaiheilla, jotta asiakkaamme pääsee nopeasti liikkeelle, jos ei halua keksiä pyörää uudelleen. Kaupalle voidaan antaa heti alusta asti rahallinen arvo.

Liidin vinkkaus

Kun liidiä vinkataan, laitetaan talteen potentiaalisen yrityksen nimi, johon kannattaa olla yhteydessä. Tästä lähtee käyntiin kaupan valmistelu ja kauppaa voi kommentoida helposti esim. muutamalla sanalla, miksi ajatteli, että kontakti on hyvä liidi.

Kun kontakti lisätään liidiksi, kuka tahansa myyntitiimissä voi jatkaa liidin lämmittelyä, ellei henkilö itse jatkaa liidin lämmittelyä.

Asiantuntija-apua tarjouksiin

Myyjä ei aina ole myymänsä palvelun asiantuntija, vaan myynnin ammattilainen. Myyjä pyytää oman talonsa asiantuntijaa täyttämään tarjoukseen ne kohdat, joita ei osaa itse ehkä täyttää.

Asiantuntijalle lisätään kaupassa työtehtävä, jonka hän kuittaa to-do-listalta. Tähän ei tarvita yhtään sähköpostia! Se säästää työaikaa ja työtehtävä tulee varmemmin hoidettua.

Joskus riittää vielä kevyempi tapa! Myyjä tiedustelee lisätietoja kommentoimalla kauppaa ja asiantuntija vastaa kommenttiin. Henkilökohtaiset ilmoitukset niistä kommenteista, jotka odottavat henkilöltä vastausta, auttavat asiantuntijaa huomaamaan, milloin hänen apuaan tarvitaan.

Kun vartin säästö päivässä, vapauttaa pienessä yrityksessä jopa vuoden työresurssia, mieti, mitä samalla ajalla oma myyntinne saisi aikaan

Tarjousten tekeminen

Kauppaan lisätään yksi tai useampi tarjous, joita tilaaja on pyytänyt. Joskushan käy niin, ettei yksi tarjous riitä, vaan samaa kauppaa hierotaan uudella tarjouksella, vaikka kauppa käytännössä on aika lailla sama.

Halusimme, että tätä myynnin työkalua voi hyödyntää mahdollisimman moni, joten Gemilon tuoteuutuudessa myyntiputkea saa hyödynnettyä ilman sähköistä tarjouspohjaa. Oma suosituksemme on silti, että asiakas ottaa käyttöön myös CRM:ssä käyttöön sähköiset tarjouspohjat, jos tarjouksissa on tietyt usein toistuvat asiat, jotka olisi kätevämpää vain valita kuin kirjoittaa tai jos hyödytte tarjouspohjan kopioinnista seuraavalle asiakkaallenne.

Siirtymällä sähköisiin tarjouspohjiin saatte automaattiset tarjoussisältöihin perustuvat tilastot. Lisäksi käyttöönne tulee omalla visuaalisella ilmeellä toimiva pdf-tiedosto tarjouksesta. Tarjous on tarjoussivulla helppo nappia painamalla tulostaa asiakkaalle ja lähettää liitteenä käyttämässänne sähköpostiohjelmassa asiakkaan sähköpostiin tai liittää tarjousasiakirja tilaajan hankintajärjestelmään.

Kun käytössä on sähköinen tarjous, käännätte myyntinne digitaalisen toimintamallin tehokkaammaksi ja vähennätte käsin tehtävää erillistä myynnin raportointia.

On aika siirtyä tiedostojen hallinnasta tiedon hallintaan!

Myynnin johtamisessa se onnistuu niin, että luovutaan tavasta, jossa kirjoitetaan tarjous word-dokumenttiin tai ppt-esitykseen ja jälkikäteen koitetaan ehtiä raportoida asioita. Sen sijaan luodaan tarjous verkkolomakkeella, josta tallentuu CRM:ään tarjoussivu tukityökaluineen. Tarjoustilastot ovat heti näytettävissä tietokannasta. Lopuksi otetaan tulostettava tarjous ulos järjestelmästä.

Kääntämällä järjestystä säästätte aikaa myyntiraportoinnista. Saatte "ilmaiseksi" seurantatietoja, ja näistä tiedoista on apua liiketoiminnan ja/tai myynnin kehittämiseen.

Myynnin seuranta

Johdon on tärkeää tietää, miten myynti sujuu. Myyntiluvut ja myyntitilastot näyttävät nopeasti, paljonko kauppoja on meneillään missäkin vaiheessa, kullakin yksiköllä ja/tai myyjällä. Myyjälle on tärkeää tietää, mitä caseja on avoinna ja mitkä liidit odottavat jo kuumina kaupantekoa.

Myyjillä on yleensä menossa monen myynticasen hoitaminen yhtä aikaa. Siksi toteutimme ratkaisun, jossa myyjä näkee nopeasti omat myynticasensa. Myyjän ei tarvitse hukata aikaa myyntiraporttien tekemiseen erikseen. Riittää, että myyjä johtaa omaa myyntityötään CRM:ssä.

Gemilon myyntiohjelmisto tilastoi myyjäkohtaiset myyntiraportit automaattisesti. CRM tilastoi esimerkiksi myyjän tapaamisten määrän, soittojen määrän, sähköpostien määrän ja näyttää myyjän tarjous- ja kauppatilastot.

Myyjä saa merkittyä myös soittoyritykset! Se onnistuu nappia painamalla. Järjestelmä ei tallenna puheluja eikä toimi soittojärjestelmänä.

Gemilon myynninhallintajärjestelmä ei sovellu puhelinmyyntiin, jossa soitetaan sekuntipelillä läpi asiakkaita. Siihen on muita järjestelmiä.

Kun haluatte yhdistää myynninhallinnan saumattomaksi työvirraksi, kannattaa tutustua, mitä kaikkea Gemilo EIM -ohjelmistoperheen työnohjaustyökalut tarjoavat. Niistä tarjouksien rinnalle sopivat etenkin sähköinen sopimushallinta ja/tai projektinhallinta. Ne täydentävät paketin tehokkaaksi toiminnanohjausjärjestelmäksi (ERP), johon rajapintojen yli voidaan yhdistää muista järjestelmistä tarvitsemanne tiedot kokonaiskuvan saamiseksi.

Johtoa auttaa, kun myyjän aktiivisuus on todennettavissa. Myyjää helpottaa, ettei CRM edellytä muuta kuin myynnin hoitamista. Mielestämme sellainen on paras myynnin tueksi hankittu järjestelmä, joka kuormittaa mahdollisimman vähän myyjää, mutta helpottaa kauppojen saamisessa.

Asiakastiedot näppärinä käyntikortteina

Hyödynsimme myyntiohjelmistossa Gemilon tuoteperheen sähköisiä käyntikortteja. Käyntikortti sisältää kaiken tarpeellisen tiedon, jotta myyjän on helppo ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Käyntikortit myös kokoavat yhteen, miten henkilön kanssa on edetty ja milloin, jotta nähdään kokonaiskuva henkilön tasolla ilman, että tietoa tarvitsee etsiä yksittäisistä kaupoista, jos haluaa tietää, onko henkilöön oltu yhteydessä. Käyntikortilla seurataan myös asiakasorganisaation tasolla, miten myynnissä menee. Yhdistetään tietoa muista järjestelmistänne ja siinä se on: Kokonaiskuva asiakkaasta helposti saatavilla yhdestä paikasta.

Käyntikorteista on sekin ilo, että niitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä, joiden työtä tehokas osoitteisto ja sen hakumahdollisuudet edesauttavat. Samalla valmistaudutte EU:n tietosuoja-asetukseen laittamalla yrityksenne rekisterit ajan tasalle (asetus suomeksi).

Kotimainen CRM toimii mobiilisti. Tästä on hyötyä myyjälle, joka voi edetä CRM:n kontaktitiedoista puheluun klikkaamalla henkilön puhelinnumeroa. Kännykkä soittaa asiakkaalle ilman, että puhelinnumeroa tarvitsee kirjoitella tai tallennella omaan puhelimeen. Kun käyntikortin lisää tapaamiseen, on yhteyshenkilön tieto helposti saatavilla, jos myyjä ei jostain syystä löytäisikään perille ajoissa ja haluaa ilmoittaa myöhästymisestä.

Ajomatkalla liidejä soitellaan läpi, koska kontaktit ovat saatavilla myös kentällä.


Olemme innoissamme, miten järjettömän hyvältä myynnin pipeline näyttää. Haluatko sinäkin kasvattaa myyntiä?

Soita 040 7499072.

comments powered by Disqus