Ota paras irti päivästä

Organisaatiot pystyvät saamaan enemmän irti omasta liiketoiminnastaan laittamalla digitaaliset toimintamallit kuntoon. Sujuvoitamme prosesseja. Blogia kirjoittaa Gemilo Oy:n toimitusjohtaja, perustaja Katri Lietsala, puhelin 040 7499072.

Toimitusjohtaja
040 749 9072
Lupa tehdä fiksummin

Virittelin itseni perjantaina viikonloppuun lukemalla Lupa tehdä fiksummin -palvelun keskusteluja. Ehdotuksia ei liiemmin ollut, vaikka Ideatehdas vaikutti varsin kivalta. Suosituimpiin ehdotuksi...

Strategian vaikutukset toimintaan

Gemilon uutuus syyskuulle on strategiatyökalu, joka vahvistaa yritysten ylimmälle johdolle ja hallituksille suunniteltuja työkaluja. Esityslistat ja pöytäkirjat -työkalu helpotti jo hallitustyösk...

Ohjelmistoprojektin kesto

Ohjelmiston toimitus voi kestää sekunneista (netistä suoraan otettavat palvelut) muutamaan päivään (kustomoitu, mutta hyvin kevyesti) tai viikkoihin (kustomoitu, mutta tehdään esim. integraatio ver...

Selkeillä tavoitteilla parempia toteutuksia

Toimintamallien ja prosessien sujuvoittamiseksi osaava toimittaja miettii asiakkaansa kanssa jo ennen teknistä toteutusta, mitä halutaan muuttaa ja miksi (tavoitteet), mikä on pielessä ja mikä on...

Mitä yhteiskehitettävän ohjelmiston hankinnan jälkeen

Fiksu toimittaja aikatauluttaa toimitusprojektin asiakkaalle sopivaksi. Siihen ei vaikuta, onko toimitettava tuote valmisohjelmisto vai yhteiskehittämiseen perustuva ohjelmisto, jonka ominaisuuksia...

Yhtenäinen tekijänoikeus-teknologiastandardi - älykäs vesileima

EU:ssa mietitään oikeita sanamuotoja 13. artiklaan. Artiklasta tulee rajata ulkopuolelle yhtiöt, jotka eivät hyödy taloudellisesti mediatalojen tai taiteilijoiden sisällöistä ja siihen on valmistel...

Entisen vapaan Internetin puolesta

Euroopan parlamentti päätti eilen, että direktiiviä tekijänoikeuksista ei hyväksytä sellaisenaan. 318 ääntä vastaan, 278 ääntä sekä Paul McCourtney puolesta. Vain 40 äänen erolla. Silti mahtavaa!...

Tekijänoikeudet Internetissä - Millä lailla korjataan

Millä lailla korjata? Kysymys tekijänoikeuksista ja niiden hallinnoinnista aiheutuvista kustannuksista on ajankohtaisempi kuin koskaan! Mepit käsittelevät EU:n tekijänoikeus-direktiiviä. Aikaa reag...

Toimittaja-asiakas-kumppanuudet: Yhteiskehittämisen edut

Haluaako ohjelmistohankinnoissa vain, minkä maksaa vai hyötyä yhteiskehittämisestä? Halvimman hinnan palvelut ovat otettavissa käyttöön suoraan netistä. Niissä tilaaja muuttaa oman toimintamallins...

Kustomoitavan ohjelmiston tuotekehitys ja ylläpito verrattuna hyllytuotteeseen

Kustomoitavan ohjelmiston tuotekehitys ja ylläpito eroavat hyllytuotteena myytävän ohjelmiston kehityksestä ja ylläpidosta. Sen sijaan, että kehittäisi yhtä bulkkituotetta, jonka asiakas ottaa sell...

Kustomoitavat ohjelmistot - miten niitä kehitetään ja ylläpidetään

Gemilo Oy toimii Gemilo EIM -ohjelmistoperheensä kanssa markkinoilla, jossa yhtiö on ohjelmistotalon ja ohjelmistotuotteen välimaastossa. Niin kuin pitkän linjan IT-alan asiantuntija tänään luonneh...

Maksullinen linkki - asiaa EU-direktiivistä

KUVA. Koirat vähentävät stressiä. EU-parlamentaarikoille on menossa tekijänoikeus-direktiivi, jossa ehdotus tehtiin mediateollisuus edellä: 1) Halutaan lisää laskutettavaa ja 2) suojella olemas...